null Bachelor Psychologie

PSY_BPS_head_large.jpg

Bachelor Psychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2023-2024
Psychologen houden zich bezig met gedrag van mensen. Want waarom gedragen mensen zich zoals ze doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk of bepaald door de omgeving? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Wat doet stress met ons? Vind je dit boeiende vragen? Dan is Psychologie een studie voor jou. In de bachelor Psychologie ontwikkel je een stevige wetenschappelijke basis om naar antwoorden op zoek te gaan. Je leert daarbij veel over andere mensen, maar ook over jezelf. 


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen onder bepaalde omstandigheden, hoe psychische problemen ontstaan en welke rol de omgeving en andere mensen daarbij spelen. Je verwerft de nodige kennis en daarnaast werk je aan je competenties op het vlak van interventie, diagnostiek en onderzoek. Met deze opleiding kun je jezelf verder professionaliseren en vergroot je jouw kennis en vaardigheden op het terrein van de psychologie.  
Met het bachelordiploma op zak kun je doorstromen naar één van de vijf mastervarianten Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische Psychologie of Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor jou als je grote belangstelling hebt voor mensen, hun gedrag en drijfveren en de factoren die daarbij bepalend zijn, zoals opvoeding, omgeving, neurologische en maatschappelijke omstandigheden. Je wilt jezelf en je medemens beter leren kennen en mogelijk doorstuderen in de master om psycholoog te worden. Ook heb je interesse in wetenschappelijk onderzoek.

Competenties

De bacheloropleiding Psychologie reikt jou kennis, inzicht, vaardigheden en de juiste attitude aan die nodig zijn voor instroom in de masteropleiding Psychologie. De rode draad vormen door de opleiding heen vier leerlijnen waarin je competenties ontwikkelt die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. 
In de bacheloropleiding ontwikkel je onder meer: 
- kennis van en kritische reflectie op vraagstukken over psychologie, arbeid en organisatie, gezondheid, levensloop en ziekte;
- kennis van methoden van psychologische diagnostiek; 
- vaardigheden in het samenstellen van rapportages, gebaseerd op onderzoek, praktijkbeoefening of literatuurstudie;
- een kritische en integere houding.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Sabine Koning

Student

'Omdat ik goed kan plannen, zie ik geen beren op de weg en ga ik die bachelor in 5 jaar afronden!' Lees hier het hele artikel in Modulair.

In de bacheloropleiding Psychologie maak je kennis met de belangrijkste basisvakken en toepassingsgebieden van de psychologie. Naarmate je verder in de opleiding komt, wordt deze psychologische kennisbasis steeds meer verdiept. Afgestudeerde psychologen moeten in staat zijn wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Ook moeten ze psychologische diagnoses kunnen stellen, interventies kunnen ontwikkelen en uitvoeren, en ze moeten academische vaardigheden bezitten, zoals schrijven en presenteren. Daarom is de bachelor opgebouwd rond vier leerlijnen: onderzoek, diagnostiek, interventie en academische vaardigheden. 
 

Opzet

 
Bij de Open Universiteit studeer je per cursus. In deeltijd volg je in de bachelor Psychologie meestal één tot twee cursussen per kwartiel en in voltijd drie cursussen. De opleiding is flexibel in te passen in je dagelijks leven, maar reken op minimaal 15 uur studie per week in deeltijd. De inhoud van de cursussen die je volgt is herkenbaar en voorbeelden komen uit de praktijk. De casuïstiek oefen je samen met medestudenten. In de opleiding wisselen theoretische kennis, vaardighedenonderwijs en opdrachten elkaar af. Je volgt het onderwijs meestal online en studeert vaak zelfstandig, maar bij de meeste cursussen krijg je begeleiding en studeer je samen met anderen. Contact met anderen is immers ook essentieel om het beroep van psycholoog te kunnen uitoefenen.
Het jaarrooster zorgt ervoor dat je snel en overzichtelijk kunt zien wanneer je de cursussen kunt volgen. Je start in de propedeuse met de cursus Inleiding in de psychologie. Deze cursus vormt de basis voor het vervolg van je studie. Aan bod komen de evolutie van de mens, het brein, het handelen in een groep en tal van andere aspecten van menselijk gedrag. Menselijk gedrag verandert gedurende de levensloop. Psychische stoornissen en de behandeling ervan krijgen aandacht. Je leert een aantal in de cursus geïntegreerde studievaardigheden en volgt een serious game. 
Je vervolgt je opleiding met cursussen op het gebied van sociale psychologie, cognitieve psychologie, gezondheidspsychologie, arbeids-en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Ook maak je kennis met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Steeds een stapje verder en dieper. Zodat je alle noodzakelijke kennis en vaardigheden om een goede psycholoog en onderzoeker te worden verder ontwikkelt. Met de bachelor Psychologie op zak kun je doorstromen naar een van de vijf mastervarianten Psychologie. De master is onontbeerlijk om in de beroepspraktijk volwaardig te kunnen meedraaien.

Opbouw

De bacheloropleiding bestaat uit de propedeuse (60 studiepunten) met verplichte basiscursussen en de postpropedeuse (120 studiepunten). Daarin heb je een aantal verplichte cursussen en kies je daarnaast een aantal vakken uit een minor die relevant is voor de mastervariant van jouw voorkeur. Voor de invulling van de vrije ruimte (20 studiepunten) kun je ook kiezen uit andere minoren of bachelorcursussen van andere opleidingen van de Open Universiteit. Je sluit je bacheloropleiding af met een bachelorthesis, de eindopdracht waarin je jouw onderzoekvaardigheden toepast. Hierbij kies je uit een aantal thema's en werk je samen met andere studenten. 

Het studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen. Vaste cursussen starten aan het begin van een kwartiel. In elk studiejaar kun je ook variabele cursussen kiezen die je op elk moment kunt starten. Zo kun je eventueel sneller studeren of op een flexibel moment starten. In het jaarrooster zie je wanneer een vaste of variabele cursus is ingepland en welke tentamenvorm bij de cursus hoort. Let wel altijd op ingangseisen voordat je je aanmeldt.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De bacheloropleiding heeft in totaal 180 studiepunten: 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse. Eén studiepunt is gelijk aan gemiddeld 28 studie-uren. Als je kiest voor studeren in deeltijd met gemiddeld 30 studiepunten per jaar dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse in 2 jaar en de postpropedeuse in 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen of een tijdje stoppen is mogelijk. Versnellen kan ook door meer cursussen per kwartiel te volgen, of in de zomerperiode een variabele cursus te doen.

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Psychologie is een pittige opleiding die je echter goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Incidenteel neem je deel aan practica in een studiecentrum en werk je samen met medestudenten. Je maakt online opdrachten, volgt online colleges of kijkt ze terug en bent via de digitale leeromgeving in contact met medestudenten en docenten. Heb je hulp nodig bij je planning, dan kun je altijd een studieadviseur van Psychologie raadplegen om samen een individueel studieplan op te stellen, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt bij de meeste cursussen persoonlijke studiebegeleiding van een tutor en een docent, voornamelijk via de interactieve digitale leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je ook deel aan online bijeenkomsten, facultatieve of verplichte groepsbijeenkomsten online of in de studiecentra en landelijke studiedagen. Tijdens verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gespreksvoering en gespreksmodellen.
 
Bijeenkomsten vinden meestal in de avonduren plaats, of op een zaterdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die achteraf bekeken kan worden. Voor een online practicum verloopt de aanmelding meestal via de digitale leeromgeving, na inschrijving voor de cursus. Voor verplichte practica in een studiecentrum verloopt de aanmelding anders: studenten worden toegewezen aan een practicumgroep in het dichtstbijzijnde studiecentrum na aanmelding voor de cursus. Ze krijgen hiervan bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids.

Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.
Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseurs van Psychologie.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de bachelorfase vaak een online meerkeuzetentamen of soms een (online) tentamen met open vragen, een mondeling of een opdracht. Een combinatie van verschillende tentamenvormen kan ook voorkomen. 
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) leg je meestal ’s avonds en soms ’s middags af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. De tentamens zijn in het Nederlands.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. 
Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot algemene informatie van Psychologie in het Opleidingsportaal met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.  
Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden!

Aanmelden

Wil je starten met deze opleiding? Maak dan eerst een mijnOU-account aan en klik op de knop Aanmelden. Op die manier vraag je toelating tot de opleiding aan. Nadat je bent toegelaten, krijg je in mijnOU een studiepad te zien. Daar kun je je op een eenvoudige manier aanmelden voor een cursus. 
Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je in principe op elk moment aanmelden. Houd wel altijd rekening met reeds geplande tentamendata, de ingangseisen van de cursus en eventuele practicumbijeenkomsten op locatie. Voor een cursus met een vast startmoment kun je je het beste minimaal twee weken van tevoren aanmelden. Je kunt na inschrijving al vanaf een kwartiel eerder toegang tot de digitale cursusomgeving krijgen. Voor sommige cursussen moet je je langer van tevoren aanmelden. Hierover lees je meer bij de cursus en in de studiegids.
In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Starten

Bij voorkeur begin je de opleiding met de cursus Inleiding in de psychologie. Deze cursus start twee keer per jaar op een vast startmoment in september of in februari. De cursus duurt twee kwartielen en heeft twee deeltentamens. Tijdens facultatieve bijeenkomsten bij deze cursus komen de diverse thema’s uit de gehele psychologie aan bod. Die zijn terug te kijken in de digitale leeromgeving. Je krijgt in de cursus geïntegreerde studievaardigheden aangereikt en je volgt een serious game. Onder begeleiding van de docenten bereid je je optimaal voor op het eerste deeltentamen.
Naast cursussen met een vast startmoment zijn er cursussen met een variabel startmoment. Hierdoor kun je ook op andere momenten dan bij het begin van een kwartiel beginnen met de opleiding (zie jaarrooster).

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig, wel algemene voorkennis op minimaal havo-niveau. Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed (passief) beheerst, aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat lezen en gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands. Voor sommige cursussen gelden ingangseisen: je moet dan eerst een andere cursus uit de opleiding hebben gevolgd of afgerond, of een bepaald aantal studiepunten hebben behaald om aan de volgende cursus te mogen beginnen.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen voor de opleiding. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je starten.
Kijk voor meer informatie bij Psychologie studeren.

Vrijstelling

Heb je al een afgeronde hbo- of wo-opleiding? Dan kun je altijd een standaardvrijstelling krijgen in de bachelor Psychologie door vrijstelling aan te vragen bij je aanmelding.
Heb je een hbo- of wo-opleiding afgerond die aan Psychologie verwant is? Dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster Arbeids- en organisatiepsychologieGezondheidspsychologie of Levenslooppsychologie van gemiddeld 55 studiepunten (afhankelijk van je vooropleiding). Kijk voor meer informatie bij de betreffende premaster in ons Studieaanbod. Na afronding van een premaster kun je zonder bachelordiploma Psychologie doorstromen naar de bijbehorende mastervariant.

Wil je met een verwante vooropleiding doorstromen naar de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie of Klinische psychologie? Dat is alleen mogelijk met een bachelordiploma Psychologie. 
Met een (zeer) verwante vooropleiding, zoals bijvoorbeeld Toegepaste psychologie, kun je eventueel wel in aanmerking komen voor een individueel vrijstellingenpakket in de bacheloropleiding Psychologie. Zo’n pakket omvat minimaal 70 studiepunten of meer.
 
Heb je elders al een wo-bachelor Psychologie behaald? Dan kom je in aanmerking voor een individuele premaster Klinische kinder- en jeugdpsychologie of Klinische psychologie. Mogelijk kun je dan ook rechtstreeks worden toegelaten tot de master, afhankelijk van de vakken die je hebt gevolgd. 

Verwante vooropleidingen die in aanmerking kunnen komen voor een premaster of een individueel vrijstellingenpakket:
Hbo-opleidingen

(Toegepaste) Psychologie, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Toegepaste gerontologie, Verloskunde, Verpleegkunde

Wo-bacheloropleidingen 
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde

Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen)
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde

Aan bovengenoemde opsomming kun je geen rechten ontlenen. Om in aanmerking te komen voor de standaardvrijstelling voor een niet-verwante hbo- of wo-vooropleiding of een individueel vrijstellingenpakket kruis je bij je aanmelding voor de bachelor Psychologie aan dat je vrijstelling aanvraagt. Dit kost 161 euro. De Commissie voor de examens (CvE) beoordeelt óf je in aanmerking komt en welke vrijstellingen je krijgt.

Collegegeld

Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en het afleggen van tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 
 

STAP-budget

 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt. Kijk voor actuele informatie op de website.

Wat kun je met jouw diploma?

Met het diploma van een bachelor Psychologie van de Open Universiteit ben je Bachelor of Science (BSc). Daarna kun je verder studeren en kiezen uit een van onze vijf mastervarianten: Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, LevenslooppsychologieKlinische psychologie of Klinische kinder- en jeugdpsychologie
Wil je overstappen naar een andere universiteit, vraag dan altijd voorafgaand aan de overstap bij de betreffende universiteit wat de voorwaarden zijn voor een overstap. Elke universiteit hanteert andere inhoudelijke eisen voor een overstap.
 
Voor wie in België aan de slag wil als (klinisch) psycholoog: kijk voor actuele informatie op ou.be.

Titel

Bachelor of Science (BSc). Deze titel is internationaal erkend.
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. 
Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de bacheloropleiding Psychologie al jarenlang hoog. In de gids van 2023 staat de bachelor Psychologie op de derde plek van de elf beste Psychologie-opleidingen in Nederland. Vooral de inhoud van het programma en de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, de manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming worden positief gewaardeerd.  

Contact

Overweeg je om deze bacheloropleiding te gaan volgen, maar wil je eerst een telefonisch adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs van de faculteit Psychologie. Je kunt ook deelnemen aan een online open middag die we twee keer per jaar organiseren.
Kijk hier voor andere studiemogelijkheden bij de faculteit Psychologie.

Accreditatie

De bacheloropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd.