null Comenius Teaching Fellow beurs voor Nardie Fanchamps

OW_AutonomieStructuur_13091_head_large.jpg
Comenius Teaching Fellow beurs voor Nardie Fanchamps
Nardie Fanchamps, universitair docent bij de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, heeft een Comenius Teaching Fellow beurs ontvangen voor onderzoek naar digitale STEM-leeromgevingen op basisscholen. Fanchamps projectvoorstel getiteld 'Teaching Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) in primary education: an innovative approach to new pedagogy teaching concepts', is een van de 32 gehonoreerde voorstellen.

STEM-leeromgevingen

In het project wil Fanchamps een nieuwe pedagogiek ontwikkelen en implementeren die pabo-studenten helpt hun onderwijsvaardigheden te verbeteren waarbij gebruik gemaakt wordt van sterk gevisualiseerde, digitale STEM-leeromgevingen. Het is de bedoeling dat pabo-studenten tijdens hun opleiding specifieke onderwijsvaardigheden leren, waardoor ze effectiever kennis en vaardigheden kunnen overbrengen op basisschoolleerlingen.

Onderwijsinnovatie

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs konden de beurs aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een vak of cursus. Aan de beurs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Naast Fanchamps ontving ook Sylvia Stuurman een beurs voor haar voorstel 'Naar autisme-inclusief online onderwijs'. Zij werkt binnen de Open Universiteit als universitair docent informatica bij de faculteit Bètawetenschappen.

Comenius Teaching Fellowship

De Teaching Fellowship is een van de drie beurzen uit het Comenius programma. De andere twee zijn 'Senior Fellow' en 'Leadership Fellow'. De ontvangers van zo’n beurs gaan deel uitmaken van het ComeniusNetwerk. Dit netwerk heeft als doel het delen en uitwisselen van kennis. Eerder ontving onderzoeker Greg Alpar dezelfde beurs.