null De onzichtbare impact van breintype op de werkvloer

MW_Breintype_10458_head_large.jpg

De onzichtbare impact van breintype op de werkvloer

In een werkomgeving komen professionals dagelijks met elkaar in contact. Naar schatting is zo'n 15 tot 20 procent van hen 'neurodivergent': hun brein werkt op manieren die passen bij bijvoorbeeld autisme, adhd, of dyslexie - manieren die afwijken van wat onder het merendeel van de mensen gangbaar is. Wat gebeurt er in de interactie tussen 'neurotypische' en 'neurodivergente' professionals? Onderzoeker Lise van Oortmerssen start een studie om daar zicht op te krijgen.

Synergie en botsing

Waar mensen met elkaar samenwerken kan synergie ontstaan, maar ook botsingen kunnen zich voordoen. Dat geldt ook voor zogenaamde cross-neurotype interactie: dus contacten tussen neurotypische en neurodivergente collega's. De verschillende manieren van denken kunnen elkaar aanvullen en synergie opleveren. Maar de verschillen kunnen ook leiden tot ongeduld, verwarring en disconnectie. Het zal duidelijk zijn dat binnen organisaties, waar communicatie en samenwerking aan de orde van de dag zijn, de impact groot kan zijn.

Verkennend onderzoek

Professionals, of ze nu neurotypisch zijn of neurodivergent, zijn zich vaak niet bewust van wat er gebeurt in hun contacten met personen die anders denken en soms ook anders communiceren. En als je je er niet van bewust bent, kun je er ook geen rekening mee houden. Lise van Oortmerssen gaat een verkennend onderzoek doen naar de mechanismen die optreden in cross-neurotype interactie, dus in de interactie tussen neurotypische en neurodivergente professionals. Door middel van interviews wil ze zicht krijgen op de belangrijkste knelpunten en, in het bijzonder, de succesfactoren bij cross-neurotype interacties. Daarbij kijkt ze zowel naar face-to-face als naar online interacties.

Veelbelovend

Lise van Oortmerssen heeft voor haar onderzoek een beurs ontvangen van NWO in het kader van de Open Competitie SGW XS. Dit fonds ondersteunt onderzoekers met een veelbelovend idee of een vernieuwend en risicovol initiatief.