null Een rijke en ethisch verantwoorde onderwijsomgeving mét ChatGPT

ALG_STUDIUM_GENERALE_chatgpt_head_large.jpg

Een rijke en ethisch verantwoorde onderwijsomgeving mét ChatGPT

ChatGPT is het bekendste voorbeeld van generatieve Artificiële Intelligentie die gebruik maakt van Large Language Models. Wat betekent deze ontwikkeling voor het onderwijs? Het ADMIT-project wil deze technologie integreren in een rijke en ethisch verantwoorde leeromgeving. De Open Universiteit is een van de projectpartners.

Beperken of omarmen

Dat tools als ChatGPT een enorme impact hebben in allerlei domeinen is inmiddels wel duidelijk. Er wordt volop gediscussieerd over het gebruik en de gevolgen. Sommige onderwijsinstellingen hebben snel beleidslijnen en richtlijnen opgesteld om het gebruik ervan te beperken. Tegelijkertijd wordt overal geëxperimenteerd met manieren om het in te zetten voor het onderwijs. Het ADMIT-project gaat de kansen en uitdagingen onderzoeken met het oog op toekomstige ontwikkelingen, maar het gaat een stap verder. Het ADMIT-project wil de techniek juist omarmen en een verantwoorde plaats geven in het hoger onderwijs van de toekomst.

ADMIT: integreren

Het doel van het ADMIT-project is de nieuwe technologieën integreren in het onderwijs zodat het op een ethisch verantwoorde manier bijdraagt aan beter leren en doceren. Het gaat een omvattend raamwerk voor het hoger onderwijs opzetten volgens Large Language Modelling. Het doel is om AI op een verantwoorde manier te integreren in het leerontwerp, zodat zowel studenten, opleiders als organisaties er voordeel van hebben. De projectpartners volgen de laatste ontwikkelingen in AI onderzoek en innovatie, formuleren ethische richtlijnen voor beleid en gebruik van de technieken, en ontwerpen modules voor de professionele ontwikkeling van opleiders in heel Europa.

Een reeks van onderzoeken

Het nu toegekende ADMIT-project is er één van een reeks van onderzoeken en onderzoeksvoorstellen bij de faculteit Onderwijswetenschappen. Jarodzka: 'Generatieve AI, waarvan ChatGPT de bekendste is, betekent een enorme verandering, echt een breuk met het verleden. Het leek ons onontkoombaar om hierop vanuit de wetenschap te reageren. We zijn dan ook een reeks van onderzoeken gestart. Zelf heb ik momenteel ook drie masterstudenten aan het werk op dit onderwerp.'

Twee perspectieven die elkaar versterken

De vakgroep van Jarodzka, Online leren en instructie, werkt daarbij nauw samen met de vakgroep Leren en innoveren met ICT van prof. dr. Roland Klemke. De samenwerking maakt dat twee perspectieven bij elkaar komen. De groep van Klemke houdt zich al jaren bezig met AI en wat er in het onderwijs mee mogelijk is. De vakgroep van Jarodzka bestudeert generatieve AI vanuit een cognitief perspectief. Jarodzka: 'Wij vragen ons af hoe de studenten of leerlingen zelf deze tools zinvol kunnen gebruiken zodat ze echt een meerwaarde ervaren bij het leren. Natuurlijk zonder te frauderen. En we vragen ons af hoe docenten dat kunnen ondersteunen en er misschien ook zelf van kunnen profiteren. Maar ook wat de valkuilen hierin zijn. Zo loopt er bijvoorbeeld een onderzoek naar de ethische aspecten van het gebruik van AI in de onderwijspraktijk.'

Over ADMIT

ADMIT staat voor generative Ai anD large language Models In higher education. Het driejarige project wordt gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Erasmus-LS budget en geleid door de EADTU (European Association of Distance Teaching Universities). De Open Universiteit is een van de zestien partnerinstellingen.