null Eindrapport Phit2Learn: Beweegbreaks en staand leren hebben geen duidelijk leereffect

OW_StaandLeren_head_large.jpg
Eindrapport Phit2Learn: Beweegbreaks en staand leren hebben geen duidelijk leereffect
Het afsluitende rapport van Phit2Learn is verschenen. Doel van dit onderzoek was achterhalen wat het effect is van lichamelijke activiteit en staand leren op leeruitkomsten bij leerlingen in het mbo. De overall conclusie is dat er bij mbo-leerlingen géén duidelijk verband gevonden kon worden tussen beweeggedrag en leeruitkomsten. Wel bleek beweeggedrag goed voor het mentale welbevinden.

Het Phit2Learn onderzoek

Dat beweging een positieve invloed heeft op onder andere gezondheid en vitaliteit is bij de meeste mensen wel bekend. Minder bekend is dat beweging ook een positief effect kan hebben op het functioneren van het brein en zelfs de schoolprestaties. Eerder onderzoek wijst erop dat beweging het leren van basisschoolleerlingen en middelbare scholieren kan bevorderen. Daarnaast is bekend dat jongeren die veel zitten juist slechter presteren op school. In PHIT2LEARN is onderzocht wat de invloed van beweging en zitten is op de schoolprestaties van mbo-studenten.

Corona spelbreker

De onderzoekers hebben meerdere studies uitgevoerd bij meerdere mbo-instellingen en bij verschillende opleidingen. Ze experimenteerden met verschillende vormen van bewegen en zitgedrag, en er is gekeken naar een variëteit aan leereffecten. Er werd gewerkt met korte, acute beweeginterventies en er is ook een lange-termijninterventie ontwikkeld. De korte, acute interventies (beweegbreaks) zijn uitgetest en het effect is onderzocht. Helaas kon het effect van de lange-termijninterventie vanwege de lockdown niet goed onderzocht worden. Toch heeft het Phit2Learn-onderzoek een flink aantal inzichten opgeleverd of aangescherpt.

Geen significant effect op leren

De onderzoekers keken als eerste naar het normale beweeggedrag van de mbo-ers. Dat bleek geen verband te hebben met hun cognitieve prestaties, maar wél met het hun welbevinden. Studenten die meer bewegen hebben minder depressieve symptomen en hebben meer zelfvertrouwen. De experimenten met beweegbreaks tijdens de les leverden geen significante effecten op. Er was geen positief, maar ook geen negatief effect op de executieve functies of de creativiteit. Hetzelfde geldt voor de experimenten met staand leren. De mbo-studenten stonden over het algemeen wel positief tegenover het gebruiken van zit-stabureaus in de klas, maar het is wel belangrijk dat de docent hen actief motiveert en stimuleert om de bureaus ook te gebruiken.

Aanbevelingen voor de praktijk

De onderzoekers formuleren een aantal aanbevelingen voor onderwijsprofessionals:

  • Wees bewust van het feit dat het volgen van een bepaalde studierichting gepaard kan gaan met een bepaald soort beweeggedrag.
  • De schoolsetting is belangrijk om gezond beweeggedrag in mbo-studenten te stimuleren. 
  • Alhoewel er geen positief effect gemeten is van staan op de executieve functies of creativiteit, is er ook geen nadelig effect gemeten. Aangezien mbo-studenten in het algemeen veel zitten en het bekend is dat het gezonder is het zitten regelmatig te onderbreken, is het aan te bevelen om staan tijdens de les te stimuleren bij mbo-studenten. 
  • Integreer ook beweegbreaks in het curriculum: aangetoond is dat het regelmatig onderbreken van zitten goed is voor de lichamelijke gezondheid en gunstig voor de gewichtsbeheersing. 
  • Hoewel er geen verbanden zijn aangetoond tussen beweeggedrag en cognitieve functies, is er wel een positief verband aangetoond tussen meer lichte lichamelijke activiteit en hoger mentaal welbevinden (i.e., minder depressieve klachten en hoger zelfvertrouwen). Stimuleer dus in het mbo ook meer fysieke activiteit bij de studenten. Het komt in ieder geval de lichamelijke gezondheid ten goede en er zijn aanwijzingen dat het ook het mentale welbevinden ten goede komt.
  • Mbo-studenten zelf staan positief tegenover het gebruik van zit-sta bureaus in de klas. 
  • Voor wat betreft de implementatie van zit-sta-bureaus is het belangrijk dat schoolbesturen en docenten er actief bij betrokken worden, zodat zij studenten kunnen stimuleren en motiveren om te staan achter zit-sta-bureaus en daarmee een actieve leefstijl promoten.

Lees meer over het Phit2Learn onderzoek op de projectwebsite. Het volledige eindrapport is beschikbaar op de NRO website. Het Phit2Learn onderzoek werd gefinancierd door NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.