null Europees project QPED wil programmeeronderwijs veranderen

INF_Onderzoek_17354_head_large.jpg
Leren
Europees project QPED wil programmeeronderwijs veranderen
Programmeeronderwijs was jarenlang vooral gericht op het produceren van code en besteedde maar weinig aandacht aan testen. Hoe kunnen we testen meer sexy maken, is een belangrijke drijfveer voor Tanja Vos, hoogleraar testen aan de Open Universiteit en universitair docent aan de Technische Universiteit van Valencia. Ze is samen met OU-onderzoeker Harrie Passier de trekker van een nieuw Europees project dat het programmeeronderwijs een andere insteek wil geven, een insteek waarin het ontwikkelen van kwaliteitssoftware voorop staat en waarbij vanaf het eerste begin testen de plaats krijgt die het verdient.

Testen meer sexy maken

Het doel van het project Quality-focussed Programming Education (QPED) is dat studenten Informatica een kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen: code moet goed leesbaar zijn, vrij van fouten en tegen een stootje kunnen. Softwarekwaliteit staat centraal: studenten leren vanaf het allereerste begin om kwalitatief goede programma’s te schrijven. Testen speelt daarbij een belangrijke rol. 'In het huidige onderwijs ligt bij vakken over softwarecorrectheid en -kwaliteit het accent meestal op formele methoden. Niet verkeerd, aandacht voor formele methoden is nodig, maar dat wil niet zeggen dat je het testen kunt achterwege laten', aldus Tanja Vos. 'Het streven naar robuuste software begint met duidelijke specificaties en requirements. Bij het ontwikkelen van de code zijn formele methoden en testen complementair: je kunt het een niet goed doen zonder het ander. Alleen, studenten vinden testen vaak niet zo interessant. Daarom is het aan ons als docenten en onderzoekers om uit te leggen waarom het wél interessant, belangrijk en nodig is. We moeten testen meer sexy maken.'

Het onderwijs veranderen

Het project QPED kiest voor een andere aanpak van het programmeeronderwijs. Natuurlijk moeten studenten nog altijd leren om code te produceren, maar nu moeten zij ook vanaf het allereerste begin de kwaliteit van hun programma’s aantonen door middel van testen. Om docenten en studenten te ondersteunen, ontwikkelt het project blauwdrukken voor deze nieuwe vorm van onderwijs, stappenplannen die aangeven hoe kwaliteitssoftware gemaakt kan worden, en feedbacktools die het werk van studenten automatisch nakijken en van feedback voorzien.

Europese samenwerking

Het project QPED heeft een looptijd van drie jaar en is een samenwerking tussen de Open Universiteit, Universiteit van Marburg, Open Universiteit van Catelonië, Technische Universiteit Eindhoven en het bedrijf Quaterfall. De coördinatie van het project is in handen van de Open Universiteit, meer in het bijzonder de onderzoeksgroep Softwarekwaliteit binnen de vakgroep Informatica van de Bètafaculteit. Deze onderzoeksgroep staat onder leiding van prof. dr. Tanja Vos en prof. dr. Marko van Eekelen.