null Game over de Europese identiteit: RU EU?

OW_Game_EuropeseID_13632_head_large.jpg
Digital Learning
Game over de Europese identiteit: RU EU?
Het Welten-instituut is een van de partners van het nieuwe Europese project: RU EU? (spreek uit: are you EU). Dit tweejarige project ontwikkelt een game die tot doel heeft studenten uit het hoger onderwijs kennis en bewustzijn over de Europese identiteit bij te brengen en hun te laten zien hoe problemen in samenwerking kunnen worden opgelost.

Nationale gevoelens versus Europese gevoelens

De Europese Unie is een samenwerking van staten met een economische focus. De EU is erin geslaagd om de traditionele vijandigheid tussen staten om te zetten in nauwe sociale, politieke en economische samenwerking op een groot aantal gebieden. Maar vandaag de dag zien we ook dat het draagvlak verandert, dat er een roep komt om een ander tempo of een andere focus in de eenwording, dat er steeds meer roep is om soevereiniteit en identiteit, en dat er binnen de EU steeds meer gesproken wordt over wij en zij. Ook duiken er in steeds meer lidstaten anti-EU partijen op. 

Gamend identiteit verkennen

Het project RU EU? ontwikkelt een game voor jongeren waarin zij hun nationale en Europese identiteit en waarden gaan onderzoeken en onderzoeken wat de impact van die identiteiten en waarden is op de probleemoplossing en besluitvorming rond onderwerpen die belangrijk  zijn voor jongeren in Europa. De game heeft ook een educatieve dimensie, want de spelers vergroten en testen op een leuke manier hun kennis van Europa en Europese waarden, gewoontes en tradities en ze kunnen uitdagende problemen oplossen rond onderwerpen die hun basis hebben in identiteitsvragen. Daarnaast heeft de game een sociale dimensie: spelers uit alle Europese landen gaan samenwerken om problemen op te lossen en beslissingen te nemen. 

Mobiliteit

De game richt zich op drie verschillende groepen studenten in het hoger onderwijs. In de eerste plaats zijn dat studenten in de economische en sociale wetenschappen. Voor hen is het een alternatieve manier om een van de kernonderwerpen van hun opleiding te bestuderen. De tweede groep zijn de Erasmusstudenten. Zij hebben waarschijnlijk al een positieve houding ten opzichte van Europa. Voor hen is het een manier om hun ervaringen van een studie in het buitenland te maximaliseren door ze een beter begrip bij te brengen over de Nederlandse en Europese identiteit. Een derde groep zijn de studenten die wel willen, maar niet kunnen deelnemen aan de Erasmusuitwisselingen. De game is voor hen een alternatieve manier om een netwerk van Europese contacten op te bouwen. 

De Open Universiteit is een van de vijf partners in dit project en zal verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de game. De andere partners zijn University of the West of Scotland (UWS), Hogeschool van Zagreb, Universiteit van de Peloponnesos en de Universiteit van Bremen. Het project wordt gefinancierd vanuit het Erasmus+ programma.

Visit the project site

Meer nieuws van het Welten-instituut.