null Game tegen discriminerend pesten wordt doorontwikkeld

PSY_GATEBULL_pesten_15750_head_large.jpg
Game tegen discriminerend pesten wordt doorontwikkeld
Regelmatig worden kinderen op de basisschool gepest vanwege hun geloof, huidskleur of de sociale groep waartoe ze behoren. De Open Universiteit ontwikkelde in een Europees project een lesmethode Playground Heroes om dit discriminerend pesten aan te pakken. Het lesmateriaal, dat voor alle basisscholen gratis online beschikbaar is, werd uitgetest in een pilot met veelbelovende resultaten. De OU start nu een vervolgproject, Playground Heroes.

Uitbouwen en verbeteren

Het project Playground Heroes bouwt het ontwikkelde lesmateriaal verder uit en gaat het op grote schaal evalueren. Het herontwerp en uitbouwen gebeurt vanuit een interdisciplinaire benadering waarbij kennis uit de psychologie (stigma-reductie), onderwijswetenschappen (serious game ontwikkeling) en cultuurwetenschappen (educatie over gevoelige thema’s binnen cultureel erfgoed) wordt ingebracht. Het project wil nieuwe theoretische inzichten ontwikkelen en inbouwen over wat maakt dat omstanders positief reageren als ze discriminerend pesten zien. Ook wordt de training voor leraren verder uitgebreid, wordt er advies uitgebracht over schoolprotocollen in het omgaan met discriminatie, en zullen ouders een informatiepakker krijgen met opdrachten om het thema discriminatie met hun kinderen te bespreken.

Veilig en veerkrachtige samenleving

Het eindproduct is een schoolbrede interventie tegen discriminerend pesten die beschikbaar wordt gemaakt voor het basisonderwijs. Door kinderen vaardig te maken om positief omstandergedrag te vertonen bij discriminerend pesten draagt het project bij aan een veilige en veerkrachtige samenleving.

Gratis beschikbaar

De huidige versie van Playground Heroes, een interventie voor het basisonderwijs tegen discriminerend pesten, is gratis beschikbaar voor alle basisscholen. Het materiaal bestaat uit een lerarentraining, de game Playground Heroes en een lesplan. Lees meer over de ervaringen en resultaten van de pilot.