null Hersenonderzoek naar hoe jongeren leren

OW_Hersenonderzoek_13429_head_large.jpg
Leren
Hersenonderzoek naar hoe jongeren leren
De ene student heeft veel sturing en feedback nodig, de ander helemaal niet. Hoe weet je dan wat de beste manier is om een student te begeleiden? Hersenonderzoek kan meer inzicht geven in hoe jongeren leren. Als we weten hoe jongeren leren, wordt het mogelijk om iedere student die ondersteuning te geven die leidt tot het beste leerresultaat. Dat is het doel van een nieuw onderzoeksproject van de Open Universiteit, Radboud Universiteit en Avans Hogeschool.

Individuele verschillen

Tot nu toe bleek het heel moeilijk om te voorspellen wie het meest baat heeft bij welke manier van leren. Dit project gaat in een scanomgeving onderzoek doen naar de manier waarop jongeren leren en vooral de verschillen daarin. Jongeren met verschillende achtergronden reageren misschien wel heel verschillend op sturing en feedback. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met een lager IQ, een achtergrond van verwaarlozing of antisociaal gedrag. Als we eenmaal inzicht hebben in die processen, kunnen we rekening houden met die verschillen en precies die feedback, sturing en ondersteuning geven waar die individuele student het meest baat bij heeft.

Nationale Wetenschapsagenda

Het onderzoek start in januari 2018 en is onderdeel van het initiatief NeuroLabNL, opgesteld als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda. Deze wetenschapsagenda bestaat uit acht onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep Biopsychologie van leren van professor Renate de Groot samen met de universiteit Nijmegen en Avans Hogeschool.

Zie ook het debat Sturing versus autonomie dat plaatsvond tijdens de conferentie Optimaal leren.

Meer nieuws van het Welten-instituut.
Meer over het Welten-instituut