null Kun je zelf iets doen om een burn-out te voorkomen?

ALG_Abstract_10505_head_large.jpg
Gezondheid
Kun je zelf iets doen om een burn-out te voorkomen?
Het aantal werknemers dat te maken krijgt met een burn-out neemt de laatste jaren toe. De vraag is dan ook hoe je een burn-out kunt voorkomen. Burn-out heeft vaak te maken met stress op het werk of stress door persoonlijke omstandigheden. Werkgevers spelen een belangrijke rol in het voorkomen van een burn-out, maar werknemers kunnen zelf ook actie ondernemen ter preventie van een burn-out. Promovenda Madelon Otto onderzoekt dat proactief gedrag ter preventie van burn-out. Ze heeft een instrument ontwikkeld om te meten welke acties werknemers nemen om een burn-out te voorkomen en hoe vaak ze dit doen.

Actie ondernemen om burn-out te voorkomen

Burn-out komt steeds meer voor. Vaak wordt er dan naar de werkgever gekeken. Maar werknemers kunnen zelf ook actie ondernemen om burn-out te voorkomen. Madelon Otto heeft in een uitgebreide literatuurstudie en een kwalitatieve studie geïnventariseerd wat werknemers zelf proactief doen om een burn-out te voorkomen. Ze kunnen bijvoorbeeld hulp inschakelen van collega’s, in overleg gaan met hun werkgever, maar ook proberen thuis tijdelijk wat meer gas terug te nemen.

Hebben die acties effect?

De vervolgvraag is natuurlijk of werknemers die proactief zijn, ook daadwerkelijk minder last hebben van stress en minder risico lopen op burn-out. Dat is wat Otto nu aan het onderzoeken is. Ze heeft daarvoor een tool ontwikkeld die aangeeft in welke mate werknemers proactief burn-out preventiegedrag vertonen. “Met deze tool kunnen we onderzoeken wat het effect van proactief burn-out preventiegedrag is op het ontwikkelen van burn-outklachten. En uiteindelijk kunnen we dan een interventie ontwikkelen die proactief gedrag ter preventie van een burn-out stimuleert om zo burn-out te voorkomen”, aldus Otto.

Burn-out risicoprofiel

Madelon Otto heeft een vragenlijst samengesteld om te meten of werknemers wel of geen werkstress hebben, hoe vaak ze proactief iets doen om burn-out te voorkomen en hoe groot hun risico is op een burn-out. 'De werknemers beantwoorden vragen over hun ervaringen thuis en op het werk, en daarnaast een aantal persoonlijke gegevens zoals geslacht, leeftijd en opleiding. Een maand later vullen ze voor de tweede keer een vragenlijst in. Doel is om zo het meetinstrument te valideren: is het instrument een goede voorspeller van het risico op een burn-out. Als het, zoals verwacht, van goede kwaliteit blijkt te zijn, kan het worden ingezet in de praktijk.'

Wat is jouw risicoprofiel?

Om het meetinstrument te testen, moet het natuurlijk zo vaak mogelijk ingevuld worden. Wil je meedoen? Geef je dan op en vul de vragenlijst in. Als je dit beide keren doet, krijg je - indien gewenst - na afloop van het onderzoek je persoonlijke burn-out risicoprofiel per mail toegestuurd.

Het onderzoek is afgerond. De vragenlijst is niet meer beschikbaar.
Meer informatie over het onderzoek.