null Let’s get digital: ouderen aan de social media

PSY_SocialMedia_Senior_14911_head_large.jpg
Digital Learning
Let’s get digital: ouderen aan de social media
Hoe kunnen meer 65-plussers overtuigd worden van het nut van communicatie via sociale media? Met als doel: een betere aansluiting bij de digitalisering van de samenleving. Dit onderzoekt promovenda Rosa Krause de komende drie jaar. Het zou mooi zijn als het social media-gebruik ook tot minder eenzaamheid leidt en dat onderzoeksdeelnemers zich veiliger voelen in de leefomgeving.

Rosa Krause heeft een achtergrond als gedrags- en communicatiewetenschapper, maar doet dit onderzoek vanuit de faculteit Psychologie aan de Open Universiteit met haar begeleidingsteam Lilian Lechner, Catherine Bolman, Denise Peels en Montserrat Prats Lòpez. 'Het leuke van dit project vind ik dat het op ouderen gericht is en op alle sociale media die als een netwerk werken, dus Facebook, Instagram, maar ook WhatsApp. Het meeste onderzoek naar dit onderwerp stopt bij 21 jaar, terwijl ouderen toch een grote en diverse groep in de samenleving vormen.'

Acceptatie van technologie

Met een combinatie van offline en online activiteiten hoopt Krause de juiste mix te vinden waarmee ze ouderen over de streep kan trekken digitaal te gaan. Hierbij houdt ze rekening met verschillende aspecten die volgens de theorie én de doelgroep van belang zijn voor het gebruik van (nieuwe) technologie. Voor de ontwikkeling van de interventie brengt ze door groepsgesprekken met mensen uit de doelgroep in kaart wat en hoe ouderen willen leren over digitale media. De interventie wordt vervolgens getest op effectiviteit en gebruikersvriendelijkheid in de gemeente Heerlen.

Cursus Digitalisering

De vervolgstap is om de ouderen te bereiken die nog niet digitaal actief zijn. Dat wordt een hele opgave. 'Het zal vooral via-via gaan', zegt Krause. Bij de uitvoering van het onderzoek sluit ze graag aan bij bestaande initiatieven voor digitalisering van ouderen, zoals een iPad-cursus in een bibliotheek of buurtcentrum, of een instructieles voor digitaal bankieren. De onderzoekster komt daarom graag in contact met geïnteresseerde organisaties en personen die (iemand uit) deze doelgroep kennen.

'We willen dus niet het wiel opnieuw uitvinden, maar ontdekken welke argumenten overtuigend zijn en welke vorm van leren de mensen het meeste aanspreekt. Op basis daarvan willen wij nieuwe onderdelen ontwikkelen, en die combineren met bestaande initiatieven. Zo kunnen we optimaal aansluiten bij de behoefte van de nog-niet-digitale doelgroep, en daarbij de behoefte van het individu in het oog houden.'

Veilige Stad

Het project van de vakgroep Gezondheidspsychologie maakt deel uit van het Open Universiteit-onderzoeksproject De Veilige Stad en gebeurt in samenwerking met de faculteit voor Managementwetenschappen. Een onderliggend doel vanuit dit bredere project is om te ontdekken of de niet-digitale doelgroep sociaal eenzamer is, dus minder contacten heeft. En vervolgens of deze ouderen zich door meer contact via sociale media ook meer verbonden gaan voelen met anderen en daarmee veiliger.

Oproep: 

Bent u vanuit een organisatie (of als persoon) al bezig met een initiatief voor ouderen en digitalisering, en geïnteresseerd in samenwerking met de Open Universiteit? Dan komen de onderzoekers graag met u in contact! U kunt contact opnemen via rosa.krause@ou.nl of tel. (045) 576 24 79.