null Master Rechtsgeleerdheid

SG24-25_RW_MAR_SG_2425_head_large.jpg

Master Rechtsgeleerdheid

 • Rechtswetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Laws (LLM)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2024-2025
Het recht is overal. Als jurist, raadsman, adviseur of bemiddelaar is het belangrijk dat je zaken en problemen vanuit meerdere perspectieven leert te beoordelen en kritisch kunt reflecteren op het recht. Wil je een flinke verdiepingsslag maken? En je bovendien specialiseren op een nieuw terrein? Dan is de master Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit precies datgene wat je nodig hebt!  


Wat leer je in deze opleiding?

Naast je theoretische kennis ga je jouw juridische competenties verder ontwikkelen. Over de grenzen van de rechtsgebieden en het nationale recht heen denken. Daarbij krijg je een goed inzicht in de inrichting, opbouw en kenmerken van het Nederlandse recht en de invloed daarop van Europese en andere rechtsculturen. Je leert maatschappelijke vraagstukken te vertalen, te reflecteren op het recht en te zoeken naar antwoorden en oplossingen en deze te beargumenteren. Maar ook om juridische kennis te verzamelen en te ordenen, vakliteratuur te analyseren en te interpreteren, zelfstandig verbanden te leggen tussen de verschillende deelgebieden en zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Bovendien werk je aan je vermogen om kritisch te denken, schrijven en presenteren. Na de opleiding ben je in staat om permanent je juridische kennis te actualiseren en je eventueel op nieuwe terreinen te specialiseren. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De master Rechtsgeleerdheid is bedoeld voor:  
- bachelor juristen die werkzaam (willen) zijn bij overheid of in het bedrijfsleven,  
- juristen die advocaat of rechter willen worden,  
- hbo-juristen die na afronding van een schakelprogramma een academische meestertitel willen behalen.

Rechten studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Laws (LLM)
   
Dominique Booms

alumnus

'Wat ik heel fijn vond, is de minder schoolse manier van toetsen. Je krijgt niet zoveel tentamens, maar vooral veel praktijkgerichte opdrachten waarin je je competenties kan laten zien.' Lees hier zijn verhaal.

De master biedt jou alle academische vaardigheden die je nodig hebt om je juridische kennis continu te actualiseren. Daarbij ligt de nadruk op het vertalen van maatschappelijke vraagstukken, het reflecteren op het recht, het zoeken naar vragen, problemen, antwoorden en oplossingen. Omdat er een steeds grotere vraag naar gespecialiseerde professionals is, kun je jezelf specialiseren in een van de vijf afstudeerrichtingen: Privaatrecht, Staatsrecht en Encyclopedie, Bestuursrecht, Strafrecht of Internationaal en Europees recht. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor een generiek profiel, waarin je zelf een combinatie van vakken maakt.
 

Opzet

 
De opleiding bestaat uit een verplicht deel, eventueel een gebonden keuzedeel en de afstudeerscriptie. De cursussen die je volgt zijn afhankelijk van je afstudeerrichting. Hierbij moet je rekening houden met het (professionele) doel dat je voor ogen hebt na de masteropleiding. Wil je jezelf niet specialiseren, dan kun je kiezen voor de generieke master. Je studieadviseur kan je helpen met jouw keuze. 
In totaal kun je 15 studiepunten van de master uit keuzecursussen kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de mastercursus Zomerschool recht in Europa. Dit is een samenwerking tussen de juridische faculteiten van de Duitse, Spaanse en Nederlandse Open Universiteit die afwisselend plaatsvindt in een van deze drie landen. Gedurende één week ga je intensief de discussie aan met een internationaal gezelschap over diverse juridische onderwerpen. Deelnemen aan een moot court (oefenrechtbank) als ‘advocaat’ is hier ook onderdeel van. 
Het sluitstuk van de masteropleiding is de scriptie. Het is een door jou geschreven verhandeling over een onderwerp van juridische aard op basis van een wetenschappelijke vraagstelling.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding (60 studiepunten) is opgebouwd uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. In het jaarrooster zie je in welk kwartiel een cursus is ingepland en wordt begeleid. Je kunt op ieder moment met een cursus met een variabel startmoment starten. Let hierbij wel op de data van tentamens en eventuele begeleidingsbijeenkomsten. Binnen deze structuur kun je vooraf een realistisch studieplan maken. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur ook mogelijk, bijvoorbeeld door gelijktijdig twee cursussen te bestuderen of tijdens de zomervakantie een cursus te bestuderen. Zie ook de voorbeeldplanningen

Jaarrooster 

Download hier
 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding bestaat in totaal uit 60 studiepunten, dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Een cursus van 7,5 studiepunten komt overeen met een studieduur van 210 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Het is ook mogelijk om meer of minder cursussen per jaar te volgen. Je studieadviseur kan een planning op maat voor je maken. Samen bekijk je jouw meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie.  

Academisch studeren op jouw manier

De master Rechtsgeleerdheid kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en je kunt deelnemen aan (virtuele) colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met je medestudenten en docenten. Hoeveel cursussen je per jaar volgt bepaal je zelf. Om je te helpen met je planning kun je met je studieadviseur een studieplan maken. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding voornamelijk via de online leeromgeving. Daar neem je deel aan online bijeenkomsten (virtuele klassen). Soms zijn er facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra en landelijke studiedagen. Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur.  
Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent. 

Tentaminering

De meeste cursussen in de master Rechtsgeleerdheid sluit je af met een tentamen of een opdracht. Binnen elke cursus heb je twaalf maanden inschrijftermijn en drie tentamenkansen. Je kunt ervoor kiezen het tentamen op een computer in het studiecentrum of thuis via je eigen computer (proctoring) te maken.   
Op Tentamineren vind je meer informatie over de verschillende tentamenvormen en het aanmelden voor tentamens.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je online aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je tentamens afleggen en (verplichte) begeleidingsbijeenkomsten bijwonen. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Starten

Wil je starten met de master Rechtsgeleerdheid? Vraag dan eerst advies bij een van onze studieadviseurs. Op basis van je vooropleiding, persoonlijke situatie en beschikbare tijd bekijken zij samen met jou wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij je past. Je krijgt ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een inschatting van de studiekosten.
De master start in september en februari. Een advies aanvragen kan het hele jaar. 

Toelating

Voordat je aan de masteropleiding kunt beginnen, moet je worden toegelaten. Heb je de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Open Universiteit? Dan word je toegelaten tot de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten.
Als je met je mastertitel een togaberoep wilt gaan uitoefenen, zoals rechter of advocaat, heb je een master nodig met civiel effect. Of je een master met civiel effect kan volgen, hangt af van je vooropleiding. De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geeft toegang tot deze master alsook de geaccrediteerde HBO-Rechten opleiding in combinatie met een afgerond schakelprogramma Schakelzone recht. Zie hiervoor de toelatingsvoorwaarden. Met een andere juridische hbo-vooropleiding en een schakelprogramma kun je wel een juridische mastertitel behalen, maar krijg je geen civiel effect.

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten. 
Begeleiding en tentamens zijn onderdeel van de cursus. Ook het studiemateriaal is inbegrepen, alleen dien je zelf een wettenbundel aan te schaffen. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de master Rechtsgeleerdheid op zak mag je jezelf officieel een Master of Laws (LLM) noemen, een internationaal erkende academische titel. Recht is niet alleen een zeer boeiend en afwisselend vakgebied, het biedt ook nog eens uitstekende carrièreperspectieven. Je kunt als meester in de rechten aan de slag als advocaat of rechter, maar ook in een ander juridisch beroep, onder andere als bestuursrechtelijk jurist bij de overheid, of als bedrijfsjurist of juridisch adviseur in het bedrijfsleven. Je kunt ook kiezen voor een promotietraject en een wetenschappelijke carrière, of voor een functie als manager, beleidsmedewerker, ambtenaar, directiesecretaris, journalist of personeelsfunctionaris.

Titel

Als afgestudeerde mag je de titel Master of Laws (LLM) voeren. Deze titel is internationaal erkend.
Je kunt ook de titel mr. dragen.

Waardering

Onze opleidingen scoren altijd zeer hoog bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) en in de Keuzegids Masters en Keuzegids Universiteiten.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de master Rechtsgeleerdheid start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Rechtsgeleerdheid geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.