RW_Master_StrafProcesRecht_22515_head_large.jpg

Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Strafrecht

In de rechtswetenschappen bestaat de behoefte aan gespecialiseerde professionals. In de masteropleiding Rechtsgeleerdheid maak je een verdiepingsslag op je algemene juridische kennis. Als je kiest voor de afstudeerrichting Strafrecht volg je verplichte strafrechtelijke cursussen in combinatie met een aantal keuzecursussen.

De samenleving beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit, de strafrechtspleging vormgeven met respect voor mensenrechtelijke en rechtsstatelijke waarden en crimineel gedrag bestraffen; dat is in een notendop waar strafrecht voor staat. Alles komt voorbij: van mensenhandel en een motorfiets stelen tot ernstige rellen en het Marengo-proces. Bovendien staan in de huidige tijd binnen dat strafrecht bepaalde vraagstukken extra in de belangstelling. Zo maken technologische innovaties op handelsplatformen als Marktplaats en eBay online fraude mogelijk, en weten cybercriminelen ook steeds beter hun weg te vinden in crypto-valuta. Digitalisering heeft dan een grote impact op de manier waarop criminelen worden opgespoord. Ook veiligheidsvraagstukken spelen een grote rol in de politiek en in het publieke debat. Ondermijning en vormen van georganiseerde criminaliteit bedreigen de reguliere economie en lokken jongeren met een carrière in de misdaad. Meer dan genoeg stof dus om in de master aan bod te laten komen.

Voorname eigenschappen

Om deze zaken met een grote maatschappelijke impact adequaat te kunnen behandelen, zijn strafjuristen nodig die - als het gaat om onderzoek en de analyse van gegevens - als een pietje-precies te werk gaan. Juristen die feiten en bewijzen los zien van een eigen mening. Die duidelijk communiceren en complexe informatie snel analyseren om tot een heldere conclusie te komen. De afstudeerrichting Strafrecht biedt je een gedegen basis voor een verdere loopbaan in de strafpraktijk. Je krijgt les van bevlogen docenten van wie een groot deel raadsheer- of rechter-plaatsvervanger is en een achtergrond heeft in de rechtspraak en strafadvocatuur. Dit garandeert een continue afstemming van onderwijsinhoud op praktijkbehoefte.

Samenleving

Om het belang en de noodzaak van dit vakgebied te onderstrepen: denk eens aan een samenleving zonder strafrecht. Criminaliteit en geweld rijzen de pan uit. Het vertrouwen in de samenleving daalt tot onder het nulpunt. Mensen voelen zich hoogst onzeker en onveilig als het gaat om hun persoonlijke welzijn en bezittingen. Tegelijkertijd moet de strafrechtspleging kritisch bekeken worden, omdat die inbreuken mogelijk maakt op grondrechten en vrijheden van burgers. Waar rechtspraak, politie, openbaar ministerie en advocatuur behoefte aan hebben zijn strafjuristen met een gedegen opleiding en hart voor het vak, en dat is precies wat onze afstudeerrichting Strafrecht je kan bieden.

Op de opleidingspagina master Rechten lees je alles over de inhoud, opbouw, vooropleiding, studiemethoden en de mogelijkheden die je hebt met je diploma.