null MKB betrokken bij de ontwikkeling opleiding Open Innovatie

MW_CPPOI_14434_head_large.jpg
Leren
MKB betrokken bij de ontwikkeling opleiding Open Innovatie
In het kader van het nieuw te ontwikkelen Certified Professional Program Open Innovatie (OI) zochten dr. Nadine Roijakkers en dr. Ward Ooms (beiden verbonden aan de Faculteit Management, Science, & Technology) gesprekspartners bij het MKB in de regio Zuid-Limburg. Met circa 15 gesprekspartners werd eind februari 2018 door middel van een interactieve co-creatie sessie in groepsverband de innovatievragen die spelen in hun organisaties in kaart gebracht.

Over Open Innovatie

OI is de praktijk van bedrijven om innovatieve ideeën met anderen uit te wisselen, bijvoorbeeld door processen of uitvindingen (zoals in de vorm van octrooien) met bedrijven of andere betrokkenen te verhandelen. Achterliggend idee van OI is dat organisaties, in een wereld van wijdverbreide kennis, niet langer volledig kunnen bouwen op hun eigen interne kennisbronnen. Het concept van OI werd de afgelopen vijftien jaar zeer populair onder grote bedrijven. Recentelijk omarmen steeds meer midden- en kleinbedrijven OI-praktijken om concurrentievoordeel te behalen. En de Open Universiteit gebruikt deze praktijk nu mede voor het vorm en inhoud geven aan een nieuwe opleiding op het gebied van innovatie: Open Innovatie.

Wensen en opleidingsbehoeften MKB

Nadine Roijakkers: 'Met behulp van OI stemmen wij de inhoud van ons nieuwe opleidingsprogramma zo goed als mogelijk af op de wensen en opleidingsbehoeften van MKB-bedrijven die concrete invulling willen geven aan hun innovatie- en groeiambities. Heel concreet gaat het hier om de toepassing van wetenschappelijke kennis die bedrijven en organisaties helpt om beter samen te werken op het gebied van innovatie. Of kennis ten aanzien van hoe waarde te creëren voor een ondernemer met intellectuele eigendommen. Maar denk ook aan al die ondernemers die in deze tijden van grootschalige vernieuwing behoefte hebben aan het ontwikkelen van een nieuw business model voor hun bedrijf.'

Opleidingsmogelijkheden

Nadine Roijakkers: 'Het management van samenwerking op het gebied van innovatie is – naar mijn mening - voor ondernemers een van de belangrijkste vraagstukken voor 2018 en de komende jaren. Vanuit onze rol als academische opleider, werden tijdens de sessie onze vragen met betrekking tot hoe de opleiding OI dient te worden ontworpen beantwoord. Deelnemers aan de sessie brachten suggesties in over hoe ons online afstandsonderwijs kan worden aangeboden. Ik ervaar de interactie met de deelnemers altijd als zeer inspirerend. Hun suggesties zijn divers, soms abstract en vaak heel concreet. De nu door de Open Universiteit gehanteerde werkwijze is voor mij een schoolvoorbeeld van OI.'

Reacties deelnemers

Nadine Roijakkers: 'Deelnemers aan deze sessie kregen de unieke mogelijkheid om met elkaar en met wetenschappers op het gebied van innovatie en samenwerking van gedachten te wisselen over de vraagstukken die in hun organisatie spelen. Het is leuk om tijdens de bijeenkomst de reacties van deelnemers te vernemen. En ook in deze tijd van social media blijft het toch bijzonder als deelnemers je danken voor een inspirerende middag.'

Hoe verder

Deelnemers aan het event worden in een later stadium in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een pilot van het opleidingsprogramma. En najaar 2018 kunnen - naar verwachting - belangstellenden zich inschrijven voor het Certified Professional Program Open Innovatie.

Over de gespreksleiders

Nadine Roijakkers is werkzaam als associate professor aan de Open Universiteit
Mede van haar hand verscheen in februari 2018 het boek Researching Open Innovation in SME. Het boek speelt in op de toenemende belangstelling voor OI in het MKB.

Ward Ooms is werkzaam als assistent professor aan de Open Universiteit
Zijn onderzoeksinteresse is gericht op het organiseren van innovatie door samenwerking.