null Muziektherapie helpt studenten met depressieve klachten

Puber_14611_head_large.jpg
Gezondheid
Muziektherapie helpt studenten met depressieve klachten
Veel studenten kampen met depressieve symptomen. Een nieuwe improvisatorische muziektherapie kan helpen, blijkt uit een onderzoek van de OU samen met onder meer hogescholen ArtEZ en NHL Stenden.

Jongvolwassenen (tussen 18 en 25 jaar) hebben de grootste kans om depressief te worden. Volgens schattingen heeft tot wel een derde van de studentenpopulatie van universiteiten en hogescholen met depressieve symptomen te maken. Dat hangt vaak samen met moeite met het reguleren van emoties.

Muziektherapeut en promovenda Sonja Aalbers ontwikkelde een improvisatorische muziektherapie om emotieregulatie te verbeteren bij jongvolwassenen met depressieve klachten: Emotion-regulating Improvisational Music Therapy (EIMT). Daarin gebruikt de muziektherapeut een synchronisatietechniek waarbij hij/zij meespeelt met muziekimprovisaties van de deelnemer en muzikale componenten spiegelt, gebruikmakend van bijvoorbeeld ritme of dynamiek, met variërende precisie. Het EIMT-programma werd getest op elf vrouwelijke hbo-studenten met depressieve klachten waarvan de ontwikkeling intensief werd gevolgd. Zij namen deel aan in totaal tien wekelijkse sessies van een uur waarin ze samen met de muziektherapeut improviseerden op een cello, marimba of djembe en vervolgens mondeling reflecteerden op hun ervaringen.

Monitoren van effecten

In het onderzoek werd onder meer gebruik gemaakt van experience sampling, waarbij de studenten op willekeurige momenten van de dag vragen kregen via hun telefoon over hoe zij zich op dat moment voelden. Daarnaast werd gebruik gemaakt van vragenlijsten en interviews om het effect op depressieve symptomen en emotieregulatie te meten.

Positieve resultaten

De elf deelnemers bleken achteraf veel baat te hebben gehad bij het programma. Negen van hen hadden aanzienlijk minder last van depressieve klachten, alle deelnemers konden hun emoties beter reguleren en hadden minder negatieve gevoelens. Bij de meeste studenten bleven de effecten behouden tijdens de follow-up meeting, vier weken na de laatste sessie Alle deelnemers gaven aan na het EIMT-programma minder somber, gespannen en angstig te zijn. Veel van de studenten zeiden ook meer plezier, interesse en energie te ervaren en beter te slapen. Een aantal deelnemers gaf aan positiever te zijn over de toekomst en geen gedachten aan de dood meer te hebben. Ook de verbeterde emotieregulatie was volgens de studenten duidelijk te merken. Ze vonden bijvoorbeeld dat ze beter in staat waren om zichzelf en negatieve gevoelens te accepteren en om doelgericht gedrag te vertonen, bijvoorbeeld meer gemotiveerd zijn om in actie te komen.

EIMT lijkt volgens de onderzoekers dan ook een veelbelovend programma voor studenten met depressieve klachten om depressieve symptomen en negatief affect te verminderen en emotieregulatie te verbeteren.

Lees voor meer informatie het volledige artikel.