ALG_Organisatie_11615_head_large.jpg

Nevenwerkzaamheden

Onderstaande tabel is een weergave met peildatum 24 januari 2024 van door hoogleraren geregistreerde nevenwerkzaamheden verbonden aan de Open Universiteit. Ook hoogleraren die geen geregistreerde nevenactiviteiten hebben zijn opgenomen in dit overzicht. Hiermee sluit de Open Universiteit aan bij de sectorale regeling nevenwerkzaamheden.

Faculteit Bètawetenschappen

Naam hoogleraar Geregistreerde nevenactiviteiten Organisatie nevenwerkzaamheden Aard/Rol/Functie
Prof. N. A. Alechina Ja Universiteit Utrecht; Journal of Logic, Language and Information; International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, IFAAMAS; UHD; managing editor, in the process of becoming editor in chief; PC co-chair of AAMAS;
Prof. dr. E. Barendsen Ja Radboud Universiteit; Stichting NIOC Hoogleraar bètadidactiek (Engels: science education); voorzitter bestuur
Prof. dr. ir. R. Beunen Ja Vereniging Mooi Wageningen; Stichting Advocaat van de Aarde; Stichting Silkroad Reserach; Vogelbescherming Nederland Bestuurslid Vereniging Mooi Wageningen; Bestuurslid Stichting Advocaat van de Aarde; Bestuurslid Stichting Silkroad Research; Lid van de ledenraad
Prof. dr. ir. R.W. Helms Ja Hogeschool PXL; AIS Benelux Stuurgroep data gedreven ondernemen; Voorzitter AIS chapter Benelux (Association for information Systems)
Prof. dr. ir. S.M.M. Joosten Ja Careaz; Ordina; Digital Architects Network; Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) Voorzitter Raad van Toezicht; IT-Architect, Solution Lead; Lid Raad van Advies; Lid Wetenschappelijke Adviesraad
Prof. dr. ir. J. de Kraker Ja Universiteit Maastricht Hoogleraar Duurzaamheidsbeoordeling
Prof. dr. R.J. Kusters Nee*    
Prof. dr. F. Pérez Salgado Ja Raad van Toezicht van de Stichting Natuur en MilieuFederaties (NMFs) (vanaf 2015); Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (vanaf 2013) Vice-voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Natuur en MilieuFederaties (NMFs) (vanaf 2015); (onafhankelijk) lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (vanaf 2013)
Prof. dr. A.H.W.M. Roijakkers Ja Korpsleiding Politie; Alkemio Advisory Board member Korpsleiding Politie; Advisory Board member Alkemio
Prof. dr. ir. J.J. Stoorvogel Ja Wageningen Universiteit Universitair Hoofddocent Bodem-landgebruik interacties
Prof. dr. ir. J.M. Versendaal Ja Hogeschool Utrecht (hoofdfunctie) Lector Hogeschool Utrecht (hoofdfunctie)
Prof. dr. T.E.J. Vos Ja Technische Universiteit van Valencia in Spanje Docent bij de Technische Universiteit van Valencia in Spanje
Prof. dr. Ir H.P.E. Harald Vranken Ja Radboud Universiteit Vanuit de Open Universiteit gedetacheerd naar de Radboud Universiteit (Digital Security group)
Prof. dr. ir. P.C. de Weerd-Nederhof Ja Hogeschool Wittenborg; RVA; KIVI; Waterinnovatiefonds NWB; EIASM; Universiteit Twente; Lid Advisory Board Wittenborg Hogeschool; lid Commissie Accreditatie, RVA; vicevoorzitter KIVI Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs; Lid Investeringscommissie Waterinnovatiefonds NWB; lid van het bestuur; Gastregistratie

College van Bestuur

Naam hoogleraar Geregistreerde nevenactiviteiten Organisatie nevenwerkzaamheden Aard/Rol/Functie
Prof. dr. T.J. Bastiaens Ja ICO Onderzoeksschool; KPE, Maastricht; AACE, USA; Innovate Learning Summit; Ed-Media; De Gruyter Publisher; EADTU; Educatieve Agenda Limburg; FernUniversität in Hagen; Provincie Limburg; Nederlandse universiteiten; Universiteiten van Nederland; NRO Staff member of the Interuniversity Center for Educational Research (ICO Onderzoeksschool); Lid Raad van Advies KPE, Maastricht, opleiding, training, coaching, bouwbranche; Member Board of Directors of the Association for the Advancement of Computing in Education, AACE, USA; Executive committee member of the Innovate Learning Summit; Executive committee member of Ed-Media/Innovate Learning conference, and Chair of the executive committee ; Editor in Chief, Open Education Studies, De Gruyter Publisher; President European Association of Distance Teaching Universities (EADTU); Lid Stuurgroep Educatieve Agenda Limburg; Lid Raad van toezicht van de FernUniversität in Hagen; Voorzitter Adviescommissie Branding Limburg van de Provincie Limburg; Lid Rectorencollege van de Nederlandse universiteiten; Lid Stuurgroep Onderwijs en Onderzoek Universiteiten van Nederland; Lid programmacommissie hoger onderwijs Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Prof. dr. E.J.R. Koper Nee*    

Faculteit Cultuurwetenschappen

Naam hoogleraar Geregistreerde nevenactiviteiten Organisatie nevenwerkzaamheden Aard/Rol/Functie
Prof. dr. G. Blok Ja Stichting Medicinae Historiae; Alcohol and Drug History Society; History, Health and Healing (Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis); Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis; Universiteit Utrecht Lid adviesraad Stichting Medicinae Historiae; lid executive committee Alcohol and Drug History Society; lid van de Board van het netwerk History, Health and Healing (Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis); lid adviesraad Stichting Open; Bestuurslid Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis; Hoogleraar geschiedenis psychiatrie Universiteit Utrecht
Prof. dr. S.P.J. De Mul Nee*    
Prof. dr. J. Don Ja Fryske Akademy Lid Raad van Toezicht
Prof. dr. C.E. Evink Ja Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte Bestuurslid van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte
Prof. dr. G.M. Gregor Langfeld Ja Universiteit van Amsterdam Hoofdfunctie: UD Moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis
Prof. dr. ir. Peine Ja Socio-gerontechnology Network; Societal Advisory Board Joint Programming Initiative “More Years, Better Lives” (JPI-MYBL); NWO Voorzitter; Voorzitter; Lid VIDI-Commissie Sociale Wetenschappen NWO
Prof. dr. L.H.M. Wessels Ja Koninklijk Limburgs Genootschap voor Oudheidkunde en Geschiedenis Lid Commissie Bronnen en Bronpublicaties van het Koninklijk LGOG

Faculteit Managementwetenschappen

Naam hoogleraar Geregistreerde nevenactiviteiten Organisatie nevenwerkzaamheden Aard/Rol/Functie
Prof. dr. W.F.M. Bams Ja Stichting Pensioenfonds Huisartsen, Zeist; Actuarieel Genootschap, Utrecht; ASN Impact Investors, Den Haag; WODC, Den Haag Externe Adviseur Risico Commissie; Lid Raad van Advies; Lid Raad van Commissarissen; Voorzitter Nationale Risk Assessment
Prof. dr. R.J. Blomme Ja Nyenrode Business Universiteit; Blomme Consult Gewoon Hoogleraar Organization Behavior; Adviseur
Prof. dr. C. Boersma Ja Health-Ecore; UMC Groningen; SensUR Health; Digital Health Link; PITTS; NADP; Sustainable Health Accelerator i.o.; WAAH! Accelerator i.o.; Maatschappelijke Adviesraad ParkinsonNL; ZonMW Commissie Nationaal Plan Hoofdzaken Researcher UMC Groningen; Founder & CEO Health-Ecore; Co-Founder SensUR Health; Co-Founder Digital Health Link; Adviseur PITTS; Bestuurslid NADP; Mede-initiatiefnemer Sustainable Health Accelerator i.o.; Mede-initiatiefnemer WAAH! Accelerator i.o.; Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad ParkinsonNL; Commissielid Nationaal Plan Hoofdzaken ZonMw
Prof. dr. M. Burger Ja Erasmus Universiteit Rotterdam; ISQOLS; University of Johannesburg Academic director Erasmus Happiness Economics Research Organisation, Erasmus Universiteit Rotterdam; President International Society for Quality-of-Life Studies 2023-2024; Visiting Professor University of Johannesburg
Prof. dr. M.C.J.  Caniëls Nee*    
Prof. dr. M.M.A.H. Cloodt Ja Technische Universiteit Eindhoven (Not on payroll) Hoogleraar
Prof. dr. P.L. Curseu Ja University, Cluj-Napoca, Romania Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Prof. dr. ir. D.A.J. Dohmen Ja Luscii Healthtech B.V; Nassau420 B.V. Inspirator; Co-founder
Prof. dr. B.P.M. Frijns Ja Auckland University of Technology, New Zealand; Journal of Futures Markets; Global Finance Journal; Commissielid D66 Voerendaal; Variërend (keynote speaker op wetenschappelijke congressen) Honorary Research Fellow, Auckland University of Technology, New Zealand; Editorial Board Member, Applied Finance Letters; Editor in Chief, Journal of Futures Markets; Editorial Board Member, Global Finance Journal; Commissielid D66 Voerendaal; Keynote speaker variërend conferenties
Prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden Ja European Journal of Work and Organizational Psychology; Open Universiteit; NKDI; Kingston Business School, Kingston University, London, UK; INBAM; Academia Europaea; Royal Holland Society of Sciences and Humanities;  Associate Editor European Jounal of Work and Organizational Psychology; Professor of Strategic HRM Open Universiteit; Co-founder of Board Member NsVP Network Sustainable Employability; Professor of Strategic HRM, Kinston University, London, UK; Co-editor German Journal of Human Rresource Management, Vice-Chair INBAM Network: International Network of Business & Management Journal Editors; Professor of Strategic HRM, Hubei University, Wuhan, China, Professor of Strategic HRM, Ghent University, Belgium, Member Scientific Advisory Board NWO (The Netherlands Organisation for Scientific Research; Division Social Sciences and Humanities), Member Academic Advisory Board Wittenborg University of Applied Sciences, Member Academia Europaea; Knight in the Order of the Dutch Lion Kanselarij der Nederlandse Orden, Royal Holland Society of Sciences and Humanities
Prof. dr. M. Kalz Ja Heidelberg University of Education Full professor of technology-enhanced learning at the Heidelberg University of Education
Prof. dr. S. Kleimeier-Ros Ja Maastricht University, School of Business and Economics; University of Stellenbosch Business School; Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany): Associate Professor of Finance, Maastricht University, School of Business and Economics; Professor Extraordinary, University of Stellenbosch Business School; Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany): Visiting International Professor; Member of the editorial board of Applied Finance Letters; Member of the editorial board of Finance Research Letters
Prof. dr. ir. H.R. Krikke Nee*    
Prof. dr. K.E.H. Maas Ja Impact Centre Erasmus, Erasmus Universiteit Rotterdam; DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions); Fair Capital Partner; Raad van Toezicht van Het Groene Brein; Vereniging van Register Controllers; FMO; Sustainable Finance Lab Wetenschappelijk Directeur; Commissaris; Commissaris; Voorzitter; Lid; Lid; Lid
Prof. dr. G.M.H. Mertens Ja Zuyderland Medisch Centrum; Vista College; Neimed; ITEM; Ondernemersfonds Heerlen Lid Raad van Toezicht Zuyderland; (voorzitter audit, risk & compliance commissie); Lid Raad van Toezicht Vista College (lid audit commissie); Voorzitter bestuur en programmaraad Neimed; Adviesraad ITEM; adviseur Ondernemersfonds Heerlen
Prof. dr. J.H. Semeijn Ja Schouten & Nelissen; stichting Ruud's Rugzak Lid werkveldcommissie professionele Master in Human Development, Schouten & Nelissen; Voorzitter Raad van Toezicht bij stichting Ruud's Rugzak; incidenteel: spreken op congressen, het geven van workshops
Prof. dr. J. Stoffers Ja Zuyd Hogeschool; NEIMED; ROA van de Universiteit Maastricht /bijzonder hoogleraar ‘Employability in de context van een innovatieve en lerende regio’ bij de Open Universiteit. Lector aan de Zuyd Hogeschool met de leeropdracht Employability. wetenschappelijk directeur verbonden aan NEIMED, sociaal-economisch kenniscentrum, en is hij Research Fellow bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht
Prof. dr. C.V. van Vuuren Ja A.s.r. Loyalis; ZonMw; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; NWO; Raad van Advies van TBV; Blik op Werk Senior-consultant Loyalis Kennis & Consult; Voorzitter van de commissie Programma Arbeid en Zorg van ZonMw. Voorzitter van de commissie Mentale Vitaliteit van ZonMw. Voorzitter van de programma-adviescommissie van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum. Voorzitter van de commissie Verbetering kwaliteít van het Poortwachtersproces van ZonMw. Voorzitter van de commissie Verbetering re-integratie tweede spoor van ZonMw; Lid van de Commissie; Lid NWO commissie KIC-Human Capital Learning Communities; lid van de Raad van Advies van TBV Tijdschirft bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde; lid van de Wetenschappelijke Raad van Blik op Werk; licentiehouder van de Index Werkvermogen

Faculteit Onderwijswetenschappen

Naam hoogleraar Geregistreerde nevenactiviteiten Organisatie nevenwerkzaamheden Aard/Rol/Functie
Prof. dr. E. de Bruijn Ja Hogeschool Utrecht; Vereniging voor Onderwijsresearch Lector Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht; voorzitter
Prof. dr. G. Camp Ja Despreker.nl Universitair hoofddocent Open Universiteit; Spreker voor www.despreker.nl
Prof. dr. H.J. Drachsler Ja Leibniz Institute for Educational Research and Information (DIPF) & Goethe University Frankfurt am Main; Journal of Computer Assisted Learning (JCAL) Professor of Educational Technologies; Special Issue Editor
Prof. dr. R.H.M. de Groot Nee*    
Prof. dr. H.M. Jarodzka Nee*    
Prof. dr. R. Klemke Ja Cologne Game Lab of TH Köln, Cologne, Germany; Owner at Humance AG, Cologne, Germany Professor for Game Informatics at Cologne Game Lab of TH Köln, Cologne, Germany; Owner at Humance AG, Cologne, Germany
Prof. dr. M.A.C.Th. Kuijpers Ja DBA Loopbaangroep; Carpe-Carriereperspectief; Consortium Beroepsonderwijs; NRO; Euroguidance; Noloc DBA Loopbaangroep; Carpe-Carriereperspectief; Lid Raad van Advies Consortium Beroepsonderwijs; Lid van de NRO-adviescommissie voor de evaluatie beleidsinterventies in het mbo; Lid van de reference group Euroguidance; Lid kerngroep kennisprofessionals Noloc
Prof. dr. R.L. Martens Ja Wetenschappelijke Raad van Advies lerarenopleiding in Tilburg (FLOT); Raad van Advies van het Centrum voor Praktijkonderzoek van de Marnix academie Utrecht; Raad van Advies iXperium, PABO Arnhem, HAN; Raad van Advies iXpeditie Maatwerk RAAK PRO; IselingeHogeschool. Het schrijven boeken en het verzorgen van lezingen over het belang van intrinsieke motivatie en spel voor onderwijs; Lid wetenschappelijke Raad van Advies lerarenopleiding in Tilburg (FLOT); Lid Raad van Advies van het Centrum voor Praktijkonderzoek van de Marnix academie Utrecht; Lid Raad van Advies iXperium, PABO Arnhem, HAN; Lid Raad van Advies iXpeditie Maatwerk RAAK PRO; Lid klankbordgroep academische werkplaats onderwijsinnovatie. IselingeHogeschool.
Prof. dr. M. Vermeulen Ja Vereniging van Onderwijsresearch; Onderwijs advies bureau Onderwijs en Hogeschool de Kempel Helmond Hoogleraar Open Universiteit; Vereniging van Onderwijsresearch, voorzitter divisie Beleid en Organisatie; Bijzonder hoogleraar

Faculteit Psychologie

Naam hoogleraar Geregistreerde nevenactiviteiten Organisatie nevenwerkzaamheden Aard/Rol/Functie
Prof. dr. C.A.W. Bolman Ja ZonMw Projectlid van verschillende commissies en reviewer bij calls
Prof. dr A.E.R. Bos Ja RIVM Centrumhoofd Volksgezondheid, Zorg en Maatschappij RIVM
Prof. dr. Dandachi-FitzGerald Ja Universiteit Maastricht; Psy-Q Mondriaan Universitair docent; Klinisch psycholoog en psychotherapeut
Prof. dr. K. Hediger Ja University of Basel, Switzerland; Compas, the institute for nature and animal-assisted therapies in Basel Switzerland; IEMT Switzerland; GTTA; Journal “Mensch und Pferd International”, Reinhardt Verlag; University of applied sciences “Alice Solomon Hochschule” in Berlin, Germany; journal «Mensch & Pferd international - Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd», Reinhardt Verlag; IAHAIO; Bundesverband Tiergestützte Interventionen e.V. Germany (German National Association of Animal Assisted Interventions) Leader of the human-animal interaction and animal-assisted intervention research group at the University of Basel, Switzerland; Deputy head of the center for psychotherapy at the University of Basel, Switzerland; Founder and president; President; President; Member of the editorial board; Scientific advisory board; Editorial advisory board; Board member; Scientific advisory
Prof. dr. J.L. Ellis Ja Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN); Dierenambulance Arnhem en omstreken Lid (COTAN); Vrijwilliger bij Dierenambulance Arnhem en omstreken; Ontvanger royalty’s van boeken die zijn geschreven vóór aanvang van het dienstverband bij de Open Universiteit
Prof. dr. S.A.H. van Hooren Ja Zuyd Hogeschool, lectoraat KenVaK; Verpleeghuis Bergweide; comité van aanbeveling van: Kanker in Beeld; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Rino Zuid; Werkzaamheden ten behoeve van lectoraat en gelijknamige coöperatie KenVaK; Lid van de Raad van Toezicht van Verpleeghuis Bergweide. Lid van het comité van aanbeveling van: Kanker in Beeld; Verzorgen van college; Bestuurslid
Prof. dr. N.E. Jacobs Ja Universiteit Maastricht; Tijdschrift voor Positieve Psychologie; Handboek Positieve Psychologie; NWO (en andere overheidsinstanties) Hoogleraar Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie - Faculty of Health, Medicine and Life Sciences – Universiteit Maastricht; Redactielid Tijdschrift voor Positieve Psychologie; Redactielid Handboek Positieve Psychologie; Lid NWO (en andere overheidsinstanties) beoordelingscommissies
Prof. dr. A. de Lange Ja Berenschot; Stichting inclusief Midden-Gelderland; Nederlands kennisnetwerk duurzame inzetbaarheid en stichting de lange wandeling; NVVPG ; Speakers Academy; ADL mentaal advies Berenschot (onderzoeker); Bestuurslid Stichting inclusief Midden-Gelderland; Voorzitter Nederlands kennisnetwerk duurzame inzetbaarheid en stichting de lange wandeling; Lid college van deskundigen NVVPG; Lezingen via Speakers Academy; Psychologische coaching via ADL mentaal advies
Prof. dr. E.H.S. Lechner Ja ZonMw/NWO Lid ZonMw beoordelingscommissies (Preventie Innovatie; Preventie eHealth; NWA Gezondheidsverschillen; Opvoeding en Onderwijs; Preventie in transitie)
Prof. dr. J.M.E. van Ruysseveldt Nee*    

Faculteit Rechtswetenschappen

Naam hoogleraar Geregistreerde nevenactiviteiten Organisatie nevenwerkzaamheden Aard/Rol/Functie
Prof. mr. dr. D. Abels Ja Gerechtshof Amsterdam; Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht Raadsheer-plaatsvervangend gerechtshof Amsterdam; Lid van de redactie
Prof. mr. dr. A. Berlee Ja Vereniging voor Burgerlijk Recht; PAO - cursussen: Grotius Academie; Tech Meets Law Privacyrecht & AI Lid Bestuur Vereniging voor Burgerlijk Recht; PAO - cursussen: Docent Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht; Docent Tech Meets Law Privacyrecht & AI
Prof. mr. dr. W.H.B. Dreissen Ja Rechtbank Limburg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg
Prof. mr. A.L.H. Ernes Ja Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; Zuyd Hogeschool; Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht; Stichting Mercatura Honesta Raadsheer-plv Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; Lid Klachtencommissie Wetenschappelijke Integriteit Zuyd Hogeschool; Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht; Voorzitter Stichting Mercatura Honesta
Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Ja Geschillencommissie Kifid; Incidenteel Arbiter; Incidenteel PAO-docent Vice-voorzitter Geschillencommissie Kifid; Lid Geschillencommissie Kifid; Incidenteel Arbiter; Incidenteel PAO-docent
Prof. dr. mr. R. Janse Ja Chief Hague Journal on the Rule of Law; T.M.C. Asser Instituut Hoofdredacteur/ Editor in Chief Hague Journal on the Rule of Law; Lid van de Raad van Toezicht van het T.M.C. Asser Instituut
Prof. dr. J.H.L.J. Janssen Ja Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie; Avans Hogeschool; Politieacademie; Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie (PeP); Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC). Cahiers Politiestudies, Proces. Tijdschrift voor Strafrechtspleging, Secondant; Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit; Stichting Strafrechtspleging (SSR); Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de Politie Onderwijs Raad (POR). Hoofd onderzoek Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties Avans Hogeschool en de Politieacademie. Lid bestuur van de Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie (PeP) en van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC). Redacteur Cahiers Politiestudies, Proces. Tijdschrift voor Strafrechtspleging, Secondant en het Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit. Gastdocent Stichting Strafrechtspleging (SSR) , lid van de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de Politie Onderwijs Raad (POR). Periodiek betrokken bij de beoordeling van subsidieaanvragen bij ZonMW.
Prof. dr. E.W. Kolthoff Ja Centerconsult BV; Ministerie van SZW Eigenaar Centerconsult BV; Lid Staatscommissie MDMA
Prof. mr. dr. S.A. Kruisinga Ja Advocaten- en notariskantoor Van Benthem & Keulen B.V.; Gerechtshof Den Haag Professional Support Lawyer bij het advocaten- en notariskantoor Van Benthem & Keulen B.V. en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
Prof. mr. dr. M. Malsch Ja Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), Amsterdam Fellow
Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens Ja Open Universiteit; Merlex Holding B.V.; Paulussen Advocaten N.V. Maastricht; Juristenvereniging appartementsrecht; Stichting Rooms Katholiek Weeshuis Maastricht; Stichting Sint Gillis Gasthuis Maastricht Bijzonder hoogleraar Zakelijke rechten; Zelfstandig juridisch adviseur; Adviseur; Voorzitter; Bestuurder; Bestuurder
Prof. dr. C.B. Modderman Ja
  1. Universiteit Leiden; 
  2. Boom (Binnenlands Bestuur en Decentralisatie);
  3. Wolters Kluwer (Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht - kroniekteam Bestuurlijke organisatie);
  4. Staatsrechtkring en Nederlandse Vereniging voor Wetgeving
  1. Thorbecke-fellow;
  2. Redacteur;
  3. Auteur;
  4. Lid van VAR/preadviseur
Prof. mr. dr. R. Ortlep Ja Universiteit van Amsterdam; Rechtbank Gelderland; Tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) (Kluwer); Commissie behandeling bezwaren van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; Bestuur VAR, Vereniging voor bestuursrecht; Strafrechtswinkel Amsterdam; SSR Bestuursrecht en Opleidingsdirecteur Publiekrecht Universiteit van Amsterdam; Rechter-plaatsvervanger; Voorzitter eindredactie en clustercoördinator; Lid van de Commissie behandeling bezwaren; Lid bestuur VAR,; Lid Raad van Toezicht; Docent bij SSR
Prof. mr. A. Oskamp Ja Hogeschool Rotterdam; Koning Willem1College; Sectorplancommissie SSH (OC&W); SURF Voorzitter Raad van Toezicht; Lid Raad van Toezicht; Vice voorzitter en voorzitter Werkgroep Rechtsgeleerdheid; Voorzitter WTR
Prof. mr. dr. R. Passchier Ja Universiteit Leiden; Kelso Institute Europe; AI-denktank van de rechtspraak; Docent voor verschillende organisaties in het kader van post-academisch onderwijs Universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden; lid Advisory Board van het Kelso Institute Europe; lid AI-denktank; Docent voor verschillende organisaties in het kader van post-academisch onderwijs
Prof. mr. P.J. van der Plank Ja Real Estate bij Houthoff; Universiteit van Curacao; Legal Expert Denktank drijvende steden; Docent voor verschillende organisaties in het kader van post-academisch onderwijs. Adviseur praktijkgroep Real Estate Houthoff; Gastdocent aan de Universiteit van Curacao; Legal Expert Denktank drijvende steden; Docent voor verschillende organisaties in het kader van post-academisch onderwijs.
Prof. mr. J.G.J. Rinkes Ja Universiteit van Amsterdam; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; Rechtbank Rotterdam; Verbond van Verzekeraar/Zorgverzekeraars Nederland; Stichting Mercatura Honest; ACIS Uva; Stichting Bescherming Consumentenbelangen Hoogleraar Europees en vergelijkend verzekeringsrecht, Universiteit van Amsterdam; Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht Bijzondere Competenties; Voorzitter Geschillencommissie Zorg/Aansprakelijkheid van het Verbond van Verzekeraars in Nederland/Zorgverzekeraars Nederland; Bestuurslid Stichting Mercatura Honesta (deze Stichting heeft ANBI-status); Verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS, UvA) fellow en onderzoeksleider programma 'Consument en Verzekering'; Cursusdocent diverse organisaties; Redactielidmaatschappen; European Journal of Commercial Contract Law; Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht; VAST online; Wolters Kluwer Collegebundel, lid Raad van Toezicht Stichting Bescherming Consumentenbelangen
Prof. dr. J.W. Sap Ja Vrije Universiteit Amsterdam; Centrum voor Religie en Recht, onderzoeksnetwerk, Vrije Universiteit Amsterdam; Vereniging Democratisch Europa, Amsterdam; Stichting dr. A Kuyperfonds, Utrecht; Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), Utrecht; Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR), Asser instituut, Den Haag Universitair hoofddocent Europees recht; Lid bestuur; Voorzitter; Lid bestuur; Lid plenaire vergadering; Lid stuurgroep
Prof. dr. mr. S.L.T. Schoenmaekers Ja Universiteit van Maastricht; Balie Limburg orde van advocaten; Universiteit van Hasselt Universitair docent Europees recht Universiteit van Maastricht; ingeschreven als advocaat; Universitair docent
Prof. mr. dr. G.K. Sluiter Ja Universiteit van Amsterdam Hoogleraar Internationaal Strafrecht, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. H.C.G. Spoormans

Ja Commissie Regionaal Overleg van luchthaven Maastricht Aachen; Wetenschappelijke adviesraad van Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility Universiteit Maastricht; Sociaal-Historisch Centrum van de Universiteit Maastricht; Stichting Saldo in de Plus – budgetbeheer en bewindvoering Limburg. Voorzitter Commissie Regionaal Overleg van luchthaven Maastricht Aachen; Lid Wetenschappelijke adviesraad van Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation an Mobility Universiteit Maastricht; Lid adviesraad van het Sociaal-Historisch Centrum van de Universiteit Maastricht; Voorzitter Stichting Saldo in de Plus.
Prof. dr. W.P.H. Stol Ja NHL Hogeschool, Politieacademie; Redactieraad Tijdschrift voor Veiligheid; Deelredactie Politie en Opsporing, Panopticon (B); Cahier Politiestudies (B); Policing in the Digital Society (PDS) network; Politie-eenheid Noord-Nederland; Lector Cybersafety aan NHL Hogeschool en aan Politieacademie (hoofdfunctie); Redacties: Redactieraad Tijdschrift voor Veiligheid; Deelredactie Politie en Opsporing, Panopticon (B); Academisch Correspondent Cahier Politiestudies (B); Member of the organizing committee; Politievrijwilliger in de uitvoering (Operationeel Specialist) mey betrekking tot digitalisering en intelligence;
Prof. mr. dr. M.K.G. Tjepkema Ja Radboud Universiteit; Rechtbank Den Haag; Redactie Overheid & Aansprakelijkheid; JB (Jurisprudentie bestuursrecht); VIND bestuursrecht Hoogleraar Bestuursrecht; Rechter-plaatsvervanger; Voorzitter redactie; Redactielid JB; Redactielid VIND
Prof. mr. T.H.M. van Wechem Ja Law@Work b.v.; Total Law ; Hof 's-Hertogenbosch; KIFID; Of Course Cursussen; Raad van arbitrage voor gebouwengeschillen Directeur en eigenaar Law@Work b.v.; Directeur en eigenaar; Raadsheer plaatsvervanger hof 's-Hertogenbosch; Geschillen beslechter; UBO; Arbiter
Prof. dr. C.M. Zoethout Ja Netherlands Network of Human Rights Research; Staatsrechtkring; Bestuurslid EDELnet; Redactieraad Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht Lid Netherlands Network of Human Rights Research; Bestuurslid Staatsrechtkring; Bestuurslid EDELnet; Lid redactieraad Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht
G.J. Zwenne Ja Universiteit Leiden; Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; Nationaal Archief; Nederlandse Orde van Advocaten; Nationale Politie; Ministerie van Justitie en Veiligheid; Performation Universiteit Leiden Hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij; Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaat partner; Nationaal Archief Lid Raad van advies; Nederlandse Orde van Advocaten Lid Adviescommissie Rechtststatelijkheid; Nationale Politie Lid Ethische Klankbord; Ministerie van Justitie en Veiligheid Commissie advies informatiehuishouding; Performation Commissie verantwoord datagebruik

* 'Nee': Er zijn geen geregistreerde nevenwerkzaamheden omdat ze er niet zijn (expliciet verklaard)