ALG_Organisatie_11615_head_large.jpg

Hoogleraren

 

Bij de Open Universiteit werken ongeveer tachtig gewone en bijzonder hoogleraren. Elke hoogleraar bezet een leerstoel die staat voor een specifiek onderwijs- en onderzoeksdomein. Gewone hoogleraren worden aangesteld door het College van bestuur. Een klein deel van de hoogleraren valt onder de categorie 'onbezoldigd' met een zeer beperkte, op instellingsbelang en persoon toegesneden taak. Daarnaast zijn er bijzonder hoogleraren die worden aangesteld door een externe rechtspersoon, vaak een stichting of vereniging, en benoemd door het College van bestuur.

Overzicht alle leerstoelen
Overzicht bijzondere leerstoelen

Nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden zijn alle werkzaamheden en activiteiten die buiten de functie en/of de opgedragen taak bij de universiteit verricht worden. De Open Universiteit steunt haar werknemers om ook buiten hun werk aan de universiteit werkzaamheden ontplooien, bijvoorbeeld om kennis te verspreiden, diensten aan de samenleving te verlenen of (privé) iets te betekenen voor anderen. In UNL-verband hebben de Nederlandse universiteiten een sectorale regeling nevenwerkzaamheden afgesloten.

Op grond van deze regeling zijn alle wetenschappers binnen de Open Universiteit verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden, is er sprake van toestemming door de leidinggevende en worden nevenwerkzaamheden van hoogleraren gepubliceerd op de website.

Overzicht nevenwerkzaamheden hoogleraren.