null Gezondheidspsychologie

PSY_Gezondheidspsychologie_head_large.jpg
Gezondheidspsychologie
Gezondheidspsychologie richt zich op de psychologische en sociale aspecten van gezondheid en ziekte, gelinkt aan actuele gezondheidsvraagstukken.

Preventie en optimaal functioneren

Enerzijds gaat het hierbij om preventie met als doel om gezondheidsproblemen te voorkomen. Dus hoe stimuleren we een gezonde leefstijl en zorgen we ervoor dat mensen over optimale vaardigheden en omstandigheden beschikken om gezonde keuzes te maken? Anderzijds willen we mensen met gezondheidsproblemen in staat stellen zo optimaal mogelijk te functioneren. Dus hoe kunnen chronisch zieken toch zelf regie houden over hun leven, en er het beste uithalen?
Onder de tabs onder aan deze pagina vindt u een uitgebreid overzicht van ons team, onze onderzoeksthema’s en projecten.

Onderwijs
De vakgroep Gezondheidspsychologie verzorgt onderwijs binnen de bachelor- en de masteropleiding Psychologie. Opleiding en onderzoek zijn bij ons gekoppeld: nieuwe bevindingen uit ons onderzoek worden direct verwerkt in het curriculum.
Lees meer over onze masteropleiding op de onderwijspagina's van de OU-website, download de pdf over de masteropleiding, of bekijk de opname van de Meet & Greet van mei 2020 waarin we ons voorstellen en vertellen over de opleiding.

Volg ons
Volg ons op onze LinkedIn-pagina.
Lees ook onze columns.
Onze publicaties vindt u in onze research database.