null Open Universiteit en de bouwsector

OW_WeltenBouw_12032_head_large.jpg
Open Universiteit en de bouwsector
De Open Universiteit en opleiden voor de bouwsector... dat is waarschijnlijk een combinatie waar je niet meteen aan denkt. Toch is de OU wel degelijk actief in deze sector. Onderzoekers van de faculteit Onderwijswetenschappen ontwikkelen samen met Europese partners innovatief lesmateriaal voor de bouw. Dat lesmateriaal richt zich op het gebied van veiligheid en gezondheid, managementvaardigheden en werkprocessenoriëntatie.

Europese samenwerking

De afgelopen jaren zijn er verschillende Europese projecten gestart en/of afgerond waarin online trainingsmateriaal wordt ontwikkeld voor de bouw. Dat heeft geresulteerd tot een flink aantal apps, minigames en andere lesmaterialen die voor iedereen toegankelijk zijn.

App met games Veiligheid en gezondheid in de bouw

In het project H&S games zijn trainingsmaterialen ontwikkeld voor bouwvakkers en bouwvakkers-in-opleiding rond de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvaardigheden voor bouwterreinen. Er is een online training tool ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. In die training tool zitten mini-games om zo het mobiel leren te vergemakkelijken voor gebruikers. De app met de mini-games is inmiddels niet meer te downloaden via Google Play.

Trainingsmaterialen Managementvaardigheden

In de bouwsector is het gebruikelijk dat een goede vakman gedurende zijn carrière promoveert tot leidinggevende. Vaak mist hij echter specifieke vaardigheden die nodig zijn voor zo'n positie. Bijvoorbeeld teamwork, leiderschap, communicatievaardigheden of probleemoplossing. In het (technische) bouwonderwijs ontbreekt immers vaak de training in deze soft skills. Het project Soft Skills for Hard Hats ontwikkelde trainingsmateriaal specifiek voor deze groep om hen deze 'zachte vaardigheden' aan te leren. Deze zijn inmiddels niet meer online beschikbaar.

App met games over werkprocesoriëntatie

Leerlingen die een beroepsopleiding volgen voor de bouwsector moeten tijdens hun opleiding goed zicht krijgen op de werkprocessen in die sector. Dat bepaalt mede hun slagingskans op de arbeidsmarkt. De Open Universiteit heeft samen met vijf Europese partners een app ontwikkeld (in zeven talen) voor een betere werkprocesoriëntatie in het middelbaar onderwijs voor de bouw. Doel is dat in heel Europa meer en betere aandacht wordt besteed aan werkprocesoriëntatie in de opleiding. De WinAPP is inmiddels niet meer beschikbaar in de PlayStore.

App met games over veilig werken op hoogte

Het eerder genoemde project H&S games over veiligheid en gezondheid in de bouw heeft een vervolg gekregen in het UPPGames project. Daarin zijn games trainingsontwikkeld specifiek over het veilig en gezond weken op hoogtes. Ook deze app is te downloaden in de playstore.

Het onderwijs voor de bouw herontwerpen verbouwen

Het project NetConVet richt zich op het herontwerp en de vernieuwing van het onderwijs in de bouw. De kern van dit samenwerkingsverband is het verbeteren van de brug tussen school en de werkvloer. Partners zijn centra voor lerarenopleidingen, voor beroepsonderwijs, verschillende Europese universiteiten en (bouw)bedrijven. Het doel is een netwerk opzetten voor kennis- en ervaringsuitwisseling voor de Europese bouwsector.

Minigames voor opleiding en bijscholing in de bouw

Het in 2019 gestarte TYCON project gaat een set van online en mobiele minigames ontwikkelen. Deze richten zich zowel op leerlingen die een bouwopleiding volgen, als op professionals die al in de bouw werkzaam zijn en zich verder willen ontwikkelen. De speler is een 'virtuele stagiair' die in realistische situaties terechtkomt en daarmee moet omgaan. Daarbij krijgen ze ondersteuning en feedback. Naast de bouwvakkers-in-opleiding richt het project zich ook op mbo-instellingen en andere opleidingscentra en opleiders voor de bouw, brancheorganisaties die zich bezighouden met beroepskwalificaties en bedrijven.