ALG_Boek_head_large.jpg
Over ons onderzoek

Het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen kent twee werkgebieden: het disciplinaire onderzoek en het interdisciplinaire onderzoek. Die liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar onmisbaar aan.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze maandelijkse nieuwsbrief Doceren en professionaliseren.

Onderzoeksprogramma's

Vakdisciplinair onderzoek

De faculteit kent een omvangrijk onderzoekprogramma op het gebied van onderwijstechnologie, online leren en innoveren met ICT, getiteld: Leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving (pdf). Dat onderzoek wordt langs twee lijnen uitgevoerd. In de lijn disciplinair onderzoek wordt theorievormend en instrumenterend onderzoek verricht binnen het domein van de onderwijswetenschappen dat tevens bijdraagt aan de verdere expertise-ontwikkeling op het gebied van onderwijsinnovatie. Hierbij wordt voortgebouwd op het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen.

Interdisciplinair onderzoek

Daarnaast werkt de faculteit aan het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Resilient Education. Het onderzoek in dit programma richt zich op de verbetering van het hoger en wetenschappelijk onderwijs in het algemeen, en dat van de Open Universiteit in het bijzonder, waarbij inhoudsdeskundigen en onderwijswetenschappers nauw met elkaar samenwerken. Dit interdisciplinaire onderzoek is meer nog dan het disciplinaire onderzoek specifiek gericht op het combineren van wetenschappelijkheid en valorisatie. 

Vakgroepen

Coördinator onderzoek is prof. dr. Rob Martens

Binnen de faculteit wordt het onderwijs en het onderzoek verzorgd door vier vakgroepen:

Leren en innoveren met ICT

(Technology enhanced learning and innovation)

Vakgroepvoorzitter: dr. Ellen Rusman (waarnemend)

Thema's:

 • Educational games, gamification and simulation-based learning 
 • Mobile and seamless learning design 
 • Multimodal learning experiences 
 • Learning analytics and visualizations 
 • Artificial Intelligence for Education 

Online leren en instructie

(Online learning and instruction)

Vakgroepvoorzitter: mw. prof. dr. Halszka Jarodzka

Thema's:

 • Design of instruction
 • Competences
 • Teacher as supporter

Sociaal leren

(Social learning)

Vakgroepvoorzitter: dhr. prof. dr. ir. Karel Kreijns

Thema's:

 • Online Collaborative Learning 
 • Professional Learning Communities and Network Learning

Voorwaarden voor een leven lang leren

(Conditions for life-long learning)

Vakgroepvoorzitter: mw. prof. dr. Renate de Groot

Thema's:

 • Context: de leeromgeving
 • Condities: de variabelen die de biopsychologie van de lerende beïnvloeden
   

 

Zie ook het overzicht van de medewerkers Onderwijswetenschappen.

 

 

 

 

Onderzoekstopics

Het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen richt zich op de volgende topics: