null Peer feedback een interessante optie voor het hoger onderwijs?

OW_Viewbricks_13288_head_large.jpg
Leren
Peer feedback een interessante optie voor het hoger onderwijs?
Hoger onderwijsinstellingen zien peer feedback als een interessante optie om online onderwijs op te schalen zonder aan kwaliteit en individuele aandacht voor studenten in te boeten. Klopt dat? Die vraag proberen onderzoekers Ellen Rusman en Julia Kasch van het Welten-instituut en Esther van Popta van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) te beantwoorden. Samen met Marjolein van Trigt vertellen ze over hun lopende onderzoeken op het gebied van peer feedback in de SURF thema-uitgave Peer feedback en peer assessment in online onderwijs.

Opschalen zonder kwaliteitsverlies

'Op dit moment is er onder studenten niet altijd een goede perceptie van peer feedback', zegt Kasch. 'Zowel studenten als docenten zijn vaak ontevreden over de kwaliteit ervan. We willen bereiken dat ze peer feedback nuttiger gaan vinden.' In haar onderzoek analyseert Kasch het cursusontwerp van MOOC's en bekijkt tot welke schaal het mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te geven, zonder dat de docentkosten een stijgende lijn laten zien. 'Het is relatief makkelijk om geautomatiseerde feedback op multiplechoicevragen in een MOOC te verwerken. Een stuk lastiger wordt het bij open vragen. Daar komen de peers om de hoek kijken.' Kasch onderzoekt onder andere hoe je peer feedback op een zo effectief mogelijke manier kunt inzetten.

Videovoorbeelden als hulpmiddel

Een van de beperkingen van peer feedback is dat het vaak sterk leunt op tekst. Zeker waar het gaat om vaardigheden is dat niet altijd ideaal. In het Viewbrics project ontwikkelen en onderzoeken Ellen Rusman, Rob Nadolski, Jo Boon en Kevin Ackermans samen met een ontwikkelteam met docenten, leerlingen en verschillende experts rubrieken met videomodelvoorbeelden voor specifieke vakinhoudelijke vaardigheden (samenwerken, presenteren en informatievaardigheden). De beoordelingsrubrieken krijgen daardoor een extra dimensie. Het Viewbrics team werkt ook aan een tool die het geven van 360-graden feedback ondersteunt en ingezet kan worden bij zowel zelf-, peer- als expertbeoordeling. 'Ik wil niet vooruitlopen op de uitkomst, maar op basis van de theorie zou je kunnen verwachten dat de videomodellen een rijker mentaal model van een vaardigheid opleveren,' aldus Rusman. 'Dat gaan we in de praktijk bekijken.' In september 2017 gaat het praktijkonderzoek van start.

Lees het volledige artikel, waarin ook de onderzoeken van Esther van Popta (HAN) worden toegelicht, in de publicatie uitgave Peer feedback en peer assessment in online onderwijs.

Meer info over het Viewbrics-project op de website van NRO en de Viewbrics projectsite.
Meer informatie over SOONER op de Sooner projectsite.