null Promotie: Mindfulness & sterke kanten op school om de mentale gezondheid van adolescenten te bevorderen

PSY_ThinkHappyBeHappy_17582_head_large.jpg
Gezondheid
Promotie: Mindfulness & sterke kanten op school om de mentale gezondheid van adolescenten te bevorderen
Onderzoek toont aan dat een goede mentale gezondheid van adolescenten belangrijk is voor hun ontwikkeling en leren. Om de mentale gezondheid van leerlingen te stimuleren, moeten scholen daarom meer bieden dan alleen het onderwijzen van academische vaardigheden en kennis. Hoe kunnen positieve psychologische schoolinterventies een rol spelen in het stimuleren van de mentale gezondheid van adolescenten? En kan het gebruik van mindfulness in combinatie met sterke kanten het welbevinden van leerlingen bevorderen en psychologische problemen verminderen? Anne Kennes verdedigt op vrijdag 11 februari 2022 om 16.00 uur haar proefschrift 'Growing up, Minding Your Strengths: Development and Efficacy of a School-based Positive Psychology Intervention' aan de Open Universiteit in Heerlen.

Schoolinterventie "Think Happy - Be Happy"

Het proefschrift van Anne Kennes is gericht op de rol die positieve psychologische schoolinterventies spelen in het stimuleren van de mentale gezondheid van adolescenten. Zij onderzocht de effectiviteit en het veranderingsmechanisme van een schoolinterventie gebaseerd op mindfulness en sterke kanten, namelijk "Think Happy - Be Happy". Deze schoolinterventie heeft tot doel de mentale gezondheid van adolescenten te bevorderen.

Positieve invloed op de mentale gezondheid van leerlingen

Het onderzoek bestaat onder andere uit een steekproef in een interventieschool met 8 deelnemende klassen, bestaande uit leerlingen van 13 tot 15 jaar; en drie controlescholen met 15 deelnemende klassen, bestaande uit leerlingen in dezelfde leeftijdsklasse. De bevindingen één week na de interventie toonden aan dat er bij adolescenten die aan de interventie deelnamen een verhoging van het welbevinden plaatsvindt, zowel op emotioneel en psychologisch gebied als voor het sociaal welbevinden. Daarnaast is er sprake van een significante vermindering van aandachtsproblemen en peer-gerelateerde problemen in vergelijking met adolescenten die niet deelnamen aan de interventie. De schoolinterventie "Think Happy - Be Happy" heeft dus de potentie om op korte termijn uitgebreide effecten te bewerkstelligen op het gebied van de mentale gezondheid.

Duurzame praktijk gericht op de mentale gezondheid

De mentale gezondheid van adolescenten heeft gevolgen voor hun ontwikkeling en hun leren. Scholen staan in de toekomst voor de uitdaging om een kosteneffectieve en duurzame praktijk te realiseren, waarbij het bevorderen van de mentale gezondheid van adolescenten geïntegreerd wordt met het onderwijzen van academische vaardigheden en kennis. "Think Happy - Be Happy" kan hierin een rol spelen. Deze op mindfulness en sterke kanten gebaseerde schoolinterventie heeft de potentie het welbevinden van leerlingen te bevorderen. Daarnaast vermindert de aanpak peer-gerelateerde problemen en aandachtsproblemen.

Promotie Anne Kennes

Anne Kennes (1967, Lier, België) promoveert aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Zij verdedigt op vrijdag 11 februari 2022 om 16.00 uur haar proefschrift 'Growing up, Minding Your Strengths: Development and Efficacy of a School-based Positive Psychology Intervention' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. dr. Nele Jacobs, Open Universiteit. Copromotores zijn dr. Sanne Peeters, Open Universiteit en dr. Johan Lataster, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via ou.nl/live.

Boekomslag Promotie Anne Kennes