RW_Justitia_12144_head_large.jpg

Rechten studeren

Wil je graag rechten studeren en zoek je naar een opleiding die past bij je interesse en niveau? Op deze pagina geven wij een overzicht van de opleidingen en studieprogramma’s over rechten. Sta je aan het begin van je studie en wil je graag weten wat rechten studeren bij de Open Universiteit betekent? Kom dan een keer proefstuderen om kennis te maken met de opleiding, de docenten en medestudenten.

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Overal om je heen in de hele maatschappij komt je het recht tegen, in het openbare leven en zeker ook in privé-situaties van mensen. Een jurist kan hierbij adviseur, raadsman/vrouw of bemiddelaar zijn. Een diversiteit aan zaken of problemen moeten daarom vanuit meerdere perspectieven kritisch bekeken worden om een oordeel te kunnen vormen over wat het recht zegt maar ook over wat redelijkheid is.
In de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid komen vier hoofdvakken van het recht aan bod.

  1. Privaatrecht
  2. Staats- en bestuursrecht
  3. Strafrecht
  4. Internationaal en Europees recht.

Algemene cursussen die recht en regelgeving in een theoretisch en maatschappelijk perspectief plaatsen zijn onderdeel van het programma. Én je leert vaardigheden aan zodat je na de opleiding als een competent jurist aan de slag kunt gaan.

Meer informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Wanneer je al een bachelor Rechten hebt behaald, dan kun je verder studeren met de master. Met de theoretische kennis die je al hebt opgedaan, ga je je juridische competenties verder ontwikkelen. Je gaat over de grenzen van de rechtsgebieden en van het nationale recht heen denken. Hierdoor kun je straks permanent je juridische kennis actualiseren en je eventueel specialiseren op nieuwe terreinen. De nadruk ligt onder meer op het vertalen van maatschappelijke vraagstukken en het zoeken naar vragen, problemen, antwoorden én oplossingen, en die te reflecteren op het recht. Je leert kritisch te denken, te schrijven en te presenteren. Er is een grote vraag naar gespecialiseerde professionals, in deze master heb je de ruimte om jezelf te specialiseren in een van de vijf afstudeerrichtingen: Privaatrecht, Staatsrecht en Encyclopedie, Bestuursrecht, Strafrecht of Internationaal en Europees recht. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor een generiek profiel, waarin je zelf een combinatie van profielvakken maakt.

Meer informatie over de masteropleiding

Masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht

De master Gegevensbescherming en Privacyrecht sluit aan op een snel veranderende wereld die vraagt om een nieuw soort jurist. Technologische ontwikkelingen betekenen nieuwe juridische vragen. Deze opleiding biedt jou alle academische vaardigheden om deze vraagstukken te duiden. Je leert hoe het gegevensbeschermingsrecht zich verhoudt tot maatschappelijke en privacyrechtelijke vraagstukken en verdiept je in de relevante vragen, problemen, antwoorden en oplossingen. Het onderwijs is activerend online. Het onderwijs is gericht op deeltijdstudenten en dus flexibel. Zo vinden veel onderwijsbijeenkomsten plaats in de 'virtuele klas'. Daar hoef je niet voor van huis. De master heeft civiel effect. Met het masterdiploma heb je dus toegang tot de togaberoepen zoals advocaat, rechter of officier van justitie.

Meer informatie

Schakelzone recht

Ben je afgestudeerd student HBO rechten en wil je doorstromen naar een master Rechtsgeleerdheid? Dat kan. Schakelzone Recht is het premasterprogramma Rechten om toegang te krijgen tot de masteropleiding. Je bouwt verder aan de juridische kennis die je op het HBO al hebt opgedaan en je leert nu die kennis op een academisch niveau te benaderen. Je gaat juridische en academische vaardigheden ontwikkelen die je inzicht in de grondslagen en beginselen van het rechtssysteem geven. Na dit schakelprogramma kun je toelating aanvragen voor de masteropleiding.

Meer informatie

Contact
Bureau Schakelzone Recht
bureauschakelzone@ou.nl
045 - 576 2830

Focusopleidingen

Zoek je naar bijscholing specifiek gericht op je beroep? En heb je niet de behoefte om een hele opleiding te volgen? Dan kun je kiezen voor een korte studie tussen de 20 en 30 EC. We noemen dit focusopleidingen en dat zijn samenhangende combinaties van een aantal cursussen uit de bacheloropleiding. Hiermee kun je precies de kennis bijspijkeren die je wil of die je nodig hebt. Na afronding van alle cursussen kun je een focusdiploma aanvragen. Heb je daarna de smaak te pakken en wil je toch de hele bachelor volgen? Dat kan, je bent hiermee al een eind op weg.

Open Bachelor Rechtsgeleerdheid

Een Open bachelor is een programma waarbij je vakken kunt kiezen uit verschillende wetenschapsgebieden om zelf een verdieping op het rechtsgebied te kiezen. De basis van de opleiding is rechten, maar je maakt een uitstapje naar een andere faculteit. Je geeft hiermee een eigen accent op het gebied waarover jij je als jurist wilt ontwikkelen. Je volgt het verplichte deel om je als jurist te ontwikkelen, de overige ruimte vul je in met cursussen van het wetenschapsgebied waar jij voor kiest. Een voorwaarde is wel dat de totale samenstelling van de opleiding een duidelijk samenhangend geheel moet vormen. Ben je hierin geïnteresseerd? Vraag dan eerst een adviesgesprek aan.

Meer informatie

Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Mis je in de master aansluiting met jouw interesse en wil je graag meer vrijheid hebben om de inhoud van je masteropleiding zelf in te vullen? Dat kan in de vrije master. Je stelt zelf een programma samen dat bestaat uit vakken uit onze andere wetenschapsgebieden. Deze mogelijkheid is speciaal bedoeld voor studenten die een eigen accent willen geven aan de master en zelf de gewenste verdieping willen bepalen. In de vrije master zitten wel een aantal verplichte onderdelen uit de master Rechtsgeleerdheid. De overige ruimte kun je invullen met cursussen van het vakgebied Rechten of andere masteropleidingen. Een voorwaarde hierbij is wel dat er sprake moet zijn van een duidelijk samenhangend geheel.

Voor alle vrije masteropleidingen geldt dat de Commissie voor de examens voor aanvang een goedkeuring voor het programma moet afgeven. Deze commissie beslist vervolgens ook tot welke opleiding het betreffende masterprogramma behoort. Een vrije masteropleiding geeft geen civiel effect.

De Regeling vrije masteropleiding Open Universiteit kun je vinden bij onze Regelingen en procedures.

Wil je een vrije master starten? Vraag dan eerst een adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen