RW_Justitia_12144_head_large.jpg
Rechten studeren
Heeft u studieambities op het wetenschapsgebied Rechtsgeleerdheid? Onderstaand geven wij een overzicht van alle opleidingen en studieprogramma’s. Proefstuderen kan ook: om zelf te ervaren wat rechten studeren betekent en meteen kennis te maken docenten en medestudenten is deelnemen aan Meet and Match een mogelijkheid.

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

In het maatschappelijk verkeer komt het recht overal terug, in het openbare maar ook in het privéleven van mensen. De jurist kan hierbij adviseur, raadsman of bemiddelaar zijn. Uiteenlopende zaken en problemen moet hij daarom vanuit meerdere perspectieven bekijken om zich een oordeel te vormen over wat het recht zegt maar ook over wat de redelijkheid gebiedt.
Om op te leiden tot een goed jurist moet de juridische opleiding aan hoge eisen voldoen. In de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid komen alle hoofdvakken van het recht aan bod, te weten: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en internationaal en Europees recht. Het programma bevat ook cursussen die recht en regelgeving in een theoretisch en maatschappelijk perspectief plaatsen. Ten slotte is er aandacht voor vaardigheden zodat u als competent jurist kunt werken.

Meer informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Naast uw theoretische kennis die u in de bacheloropleiding heeft opgedaan, gaat u uw juridische competenties verder ontwikkelen. U leert over de grenzen van de rechtsgebieden en van het nationale recht heen te denken. Zodat u straks permanent juridische kennis kunt actualiseren en u zich eventueel op nieuwe terreinen kunt specialiseren. Zo ligt de nadruk onder meer op het vertalen van maatschappelijke vraagstukken en reflecteren op het recht en het zoeken naar vragen en problemen, antwoorden en oplossingen. Ook leert u kritisch te denken, schrijven en presenteren. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar gespecialiseerde professionals, biedt deze master u ruime mogelijkheden tot specialisatie.

Meer informatie

Schakelzone recht

Heeft u de ambitie om na de studie HBO rechten door te stromen naar een masteropleiding Nederlands Recht? Schakelzone Recht is het studieprogramma Rechten voor ambitieuze hbo'ers die de verdieping van hun opleiding combineren met andere werkzaamheden. U bouwt voort op de juridische kennis die u reeds hebt opgedaan in uw opleiding, maar leert deze op academische wijze te benaderen. Door het vergaren van juridische en academische vaardigheden ontwikkelt u inzicht in de grondslagen en beginselen van het rechtssysteem.

Meer informatie

Contact
Bureau Schakelzone Recht
bureauschakelzone@ou.nl
045 – 576 2830

HBO rechten

Werkt u in een juridische omgeving, bent u ambitieus en wilt u meer? Meer verdieping, verantwoordelijkheid of doorgroeien naar een hogere functie? Wilt u uw studie en werk combineren? Doelgericht studeren op een kwalitatief hoogwaardig niveau? Uw studieplanning makkelijk aanpassen aan uw agenda en studeren in eigen tempo, plaats en tijd? Dan is de afstandsopleiding HBO-Rechten iets voor u!
De bacheloropleiding HBO-Rechten is exclusief bedoeld voor ambitieuze mensen die minimaal 20 uren per week werken in een juridische omgeving. De theorie uit de opleiding wordt gecombineerd met de ervaring uit de dagelijkse beroepspraktijk. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
De opleiding HBO-Rechten wordt aangeboden door de Open Juridische Hogeschool. Dit is een samenwerkingsverband van de Open Universiteit en Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Werk en studie gaan hierdoor hand in hand.

Meer informatie

Contact
Open Juridische Hogeschool
info@ojh.nl

Open Bachelor Rechtsgeleerdheid

Wilt u een bacheloropleiding volgen, maar wilt u een grotere vrijheid om de inhoud van de opleiding te bepalen? De Open bachelor is een programma waarbij u vakken kunt kiezen uit onze omvangrijke wetenschapsgebieden en waarin u zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken en zelf de gewenste verdieping bepalen. Aan de basis ligt een bepaald aantal verplichte cursussen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, u vult deze aan met zelfgekozen cursussen van andere wetenschapsgebieden.

Meer informatie

Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Wilt u een masteropleiding volgen, maar wilt u een grotere vrijheid om de inhoud van de opleiding te bepalen? De vrije master is een programma waarbij u vakken kunt kiezen uit onze andere wetenschapsgebieden en waarin u zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken en zelf de gewenste verdieping bepalen. Aan de basis ligt een bepaald aantal verplichte cursussen uit de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, u vult deze aan met zelfgekozen cursussen van andere wetenschapsgebieden. Een voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een samenhangend geheel.

Een vrije masteropleiding moet vooraf door de Commissie voor de examens worden goedgekeurd en deze beslist vervolgens ook tot welke opleiding het betreffende masterprogramma behoort. Een vrije masteropleiding geeft geen civiel effect. De Regeling vrije masteropleiding Open Universiteit treft u aan bij onze Regelingen en procedures.

Heeft u behoefte aan meer informatie vraag dan een adviesgesprek aan.
Adviesgesprek aanvragen

Focusopleidingen

Wilt u in korte tijd een opleiding volgen specifiek gericht op uw beroep? Focusopleidingen zijn samenhangende combinaties van een aantal cursussen uit een bacheloropleiding. Hiermee kunt u uw kennis actualiseren of zich specialiseren in een bepaald onderwerp of in een deel van een vakgebied zonder dat u de hele bachelor volgt. Na succesvolle afronding van alle cursussen kunt u een focusdiploma aanvragen. Wilt u op een later tijdstip toch graag de bacheloropleiding volgen? Dan bent u hiermee al een eind op weg.