null Symposium laat deelnemers vaktherapie ervaren

PSY_Symposium_ErvaringInzicht_head_large.jpg
Samenleving
Symposium laat deelnemers vaktherapie ervaren
Vaktherapie is een therapievorm om mensen met psychische klachten te behandelen of ondersteunen. De therapeut gebruikt daarbij beelden, dans, drama, muziek, bewegen en lichamelijkheid. Via deze ervaringsgerichte werkwijzen kan een veranderingsproces op gang worden gebracht. Op 5 oktober 2018 vindt bij de Open Universiteit in Heerlen een symposium plaats gewijd aan Vaktherapie. De deelnemers kunnen in een reeks masterclasses de interventies ervaren en zo ondervinden hoe deze interventies een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijke ontwikkeling of hulpvragen van cliënten.

Programma

Het ochtendprogramma is gevuld met een reeks masterclasses waarin de deelnemers kennismaken met onder andere beeldende therapie, danstherapie, muziektherapie en speltherapie. Na de middag komen verschillende sprekers aan het woord.

Het ochtendprogramma vindt plaats bij Hogeschool Zuyd, het middagprogramma bij de Open Universiteit. Deze instellingen liggen vlak naast elkaar in Heerlen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de conferentiesite www.ou.nl/symposium-vaktherapie.

Oratie

Het symposium sluit af met de inaugurele rede van prof. dr. Susan van Hooren, hoogleraar Vaktherapie bij de Open Universiteit Heerlen. Haar oratie is getiteld: 'Vaktherapie: doen wat werkt.' Wilt u de oratie bijwonen, dan dient u zich voor 28 september aan te melden via www.ou.nl/uitnodiging.

De oratie is integraal te volgen via www.ou.nl/live.