null Twee leraren ontvangen beurs voor promotieonderzoek bij de Open Universiteit

Leraar_14124_head_large.jpg

Twee leraren ontvangen beurs voor promotieonderzoek bij de Open Universiteit

NWO heeft bekendgemaakt welke onderzoeksvoorstellen van leraren beloond worden met een promotiebeurs. Twee leraren ontvangen een beurs om promotieonderzoek te gaan doen bij de Open Universiteit. Dagmar Platte en Nienke Reessink gaan onderzoek doen naar respectievelijk motivatie en naar zelfregulatie in het basisonderwijs.

Mind(set) Your Motivation

D. (Dagmar) Platte, Stichting Pallas
Zowel de motivatie voor leren, als de reken- en taalvaardigheden van de Nederlandse basisschoolleerlingen zijn de afgelopen 15 jaar afgenomen. Het bevorderen van een groeimindset kan nuttig zijn om de motivatie van leerlingen te verhogen en de leerprestaties te verbeteren. Echter, mindsetonderzoek is tot op heden voornamelijk uitgevoerd bij leerlingen in het voortgezet of hoger onderwijs. De populatie van basisschoolleerlingen is relatief weinig onderzocht. Met behulp van een Design Based Research aanpak, in co-creatie met alle belanghebbenden, zal een groeimindsetinterventie voor basisschoolleerlingen worden ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd op onmiddellijke en lange termijn effectiviteit met betrekking tot mindsetovertuiging, motivatie en leerprestaties.

Het stimuleren van zelfregulatie onder (aanstaande) basisschoolleerkrachten door de inzet van digitaal aangeboden nudges in een blended pabo-curriculum

N.J.M. (Nienke) Reessink, Iselinge Hogeschool
Het zelfstandig reguleren (zelfregulatie) van het eigen leren door (aanstaande) basisschoolleerkrachten behoeft ondersteuning. Zelfregulatie stelt studenten in staat meer regie te nemen over hun eigen leerproces. Startende basisschoolleerkrachten hebben zelfregulatie nodig om te blijven professionaliseren. Zelfregulatie kan tijdens de opleiding worden ondersteund met notificaties (nudges) in de digitale leeromgeving, die de student aanzetten tot zelfregulatie. Sommige vormen van nudges zijn waarschijnlijk meer geschikt voor een effect op zelfregulatie op de lange termijn. Mogelijk kan het effect van nudges in de digitale leeromgeving tijdens de opleiding doorwerken in de ervaren mate van zelfregulatie van de startende basisschoolleerkracht.

Deadline volgende ronde: 13 september

De Promotiebeurs voor leraren ondersteunt docenten uit alle onderwijssectoren bij het schrijven van een proefschrift. Er zijn geen beperkingen aan het onderwerp. Ontvangers van de beurs worden gedurende maximaal 5 jaar voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld van het geven van onderwijs. Tweemaal per jaar worden promotiebeurzen toegekend. Nieuwe voorstellen kunnen ingediend worden tot 12 september 2023. Kijk voor meer informatie op de website van NWO.