null Vier leraren ontvangen lerarenbeurs voor promotieonderzoek

Leraar_14124_head_large.jpg
Vier leraren ontvangen lerarenbeurs voor promotieonderzoek
NWO heeft bekendgemaakt welke onderzoeksvoorstellen van leraren beloond worden met een promotiebeurs. Vier leraren ontvangen een beurs om promotieonderzoek te gaan doen bij de Open Universiteit. We stellen ze kort voor.

Tussen de vouwen: ruimtelijke vaardigheid en rekenen op de basisschool

Kun je bij kinderen op de basisschool al een verband zien tussen ruimtelijke denkvaardigheden en hun prestaties bij rekenen? Anouk Wissink, werkzaam bij de Scholengroep Veluwezoom, gaat onderzoeken of het trainen van ruimtelijke denkvaardigheden ook leidt tot winst op het gebied van rekenen en wiskunde. In het kader van haar onderzoek maakt ze gebruik van Think3d!, een 3D visuospatiale training voor jonge kinderen in het basisonderwijs. Ze onderzoekt het effect op rekenprestaties en welke mechanismen en processen dat effect verklaren.

Zin in wetenschap en techniek stimuleren in het primair onderwijs

Steeds minder scholieren kiezen bèta-gerelateerde leerprofielen op de middelbare school en er bestaat een tekort aan bèta-geschoolde werknemers. Kun je daar op de basisschool al iets aan doen? Erik Roosken, werkzaam bij OBS Rhoon-Portland gaat onderzoeken of het inzetten van de 'utility-value interventies'in de hoogste groepen van het basisonderwijs ertoe leidt dat motivatie, schoolprestaties en aspiraties voor wetenschap en techniek toenemen.

Leven in een spiegeling: jongeren zonder documenten

Ook in Nederland zijn er jongeren zonder documenten of verblijfspapieren. Er zijn aanwijzingen dat zij zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden, maar we weten eigenlijk weinig over ze. Ruben Boers, verbonden aan de Haagse Hogeschool, wil met zijn onderzoek bijdragen aan de kennis over maatschappelijke kwetsbaarheid en sociale schade die deze jongeren ondervinden en hun aspiraties voor de toekomst en hun potentieel. Dat biedt inzichten ter verbetering van hun huidige positie.

Onderzoekende vaardigheden in mbo-gezondheidszorg opleidingen

Onderzoekende vaardigheden zijn essentieel voor het beroepsmatig handelen van gezondheidszorgstudenten. Maar hoe kunnen deze vaardigheden voor middelbaar opgeleide (mbo)-studenten worden opgevat? Erica Wijnands-Pot, verbonden aan MBO Rijnland, definieert wat onderzoekende vaardigheden voor mbo-gezondheidszorgstudenten nu eigenlijk zijn. Dat doet ze vanuit de wetenschappelijke literatuur en beroepspraktijk. Bovendien verkent ze interventies die mbo-opleiders (kunnen) gebruiken om onderzoekende vaardigheden bij studenten te ontwikkelen.

Promotiebeurs voor Leraren: deadline volgende ronde 1 september

De Promotiebeurs voor leraren biedt docenten uit alle onderwijssectoren ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Er zijn geen beperkingen aan het onderwerp. Ontvangers van de beurs worden gedurende maximaal 5 jaar voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld van het geven van onderwijs. Tweemaal per jaar worden promotiebeurzen toegekend. Nieuwe voorstellen kunnen ingediend worden tot september 2022. Kijk voor meer informatie op de website van NWO.