null Promotiebeurs voor onderzoek naar retrieval practice in het primair onderwijs

OW_Rekenles_14473_head_large.jpg
Promotiebeurs voor onderzoek naar retrieval practice in het primair onderwijs
NWO heeft een promotiebeurs toegekend aan Fieke Ophuis-Cox, buitenpromovendus bij de faculteit Onderwijswetenschappen. Ze gaat onderzoek doen naar de implementatie van retrieval practice ter verbetering van de taal- en rekenvaardigheden in het primair onderwijs.

Retrieval practice in het primair onderwijs

De taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in het Nederlandse primair onderwijs (po) blijken onvoldoende ontwikkeld. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het toepassen van wetenschappelijk onderbouwde didactische leerstrategieën. Retrieval practice is zo’n didactische leerstrategie. Bekend is dat deze strategie veelbelovende effecten heeft op leerresultaten. Maar werkt retrieval practice in de context van het po? Daarover is helaas nog maar weinig onderzoek gedaan. Fieke Ophuis-Cox gaat met de promotiebeurs onderzoek doen in het primair onderwijs. Ze gaat kijken hoe verschillende implementaties van retrieval practice kunnen bijdragen aan het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs en hoe deze strategie op dit moment al wordt gebruikt in lesmethoden.

Promotiebeurzen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) kent jaarlijks promotiebeurzen toe aan leerkrachten die onderzoek willen doen. De ontvangers van de beurs worden gedurende maximaal 5 jaar voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld van het geven van onderwijs. Dit stelt ze in staat om promotieonderzoek te doen naast het werk. Jaarlijks zijn er twee aanvraagrondes van dit programma, één in het voorjaar en één in het najaar. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is september 2022. Het toekenningsbesluit wordt dan in januari 2023 genomen. Bekijk ook de infographic van NWO over de promotiebeurzen.