Beta_MarcoKalz_iStock188551948_head_large.jpg
UNESCO leerstoel Open education
Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties is dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een leven lang te leren (UNESCO DG 4). Digitale technologie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Denk maar aan open onderwijs en massale open cursussen als MOOCs. De UNESCO-leerstoel Open Education richt zich op het toegankelijk maken van onderwijs met behulp van digitale technologie en doet dat door middel van onderzoek, onderwijs en valorisatieactiviteiten. Leerstoelhouder is Marco Kalz.