null Verschenen: Participatie in de Omgevingswet: Krijgt de burger straks meer te vertellen?

RW_Dossier_12147_head_large.jpg
Duurzaamheid
Verschenen: Participatie in de Omgevingswet: Krijgt de burger straks meer te vertellen?
In het december nummer 2018 van Rooilijn, tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, verscheen een artikel van Saskia Bisschops en Daniel Hollemans, beiden PhD-student aan de faculteit Management, Science & Technology. Het artikel 'Participatie: discrepantie tussen wet en praktijk? Hoe pakt de Omgevingswet nou écht uit voor burgers?' is tegen betaling verkrijgbaar.

De rol van de lokale politiek

In het themanummer van Rooilijn over de Omgevingswet betogen de auteurs dat de lokale politiek een nog belangrijkere rol krijgt bij de invulling van participatie in de ruimtelijke praktijk. Overheden die serieus belang hechten aan participatie moeten zelf de vertaalslag maken. Ook burgers die mee willen denken en beslissen over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zullen zelf moeten lobbyen voor hun belang. Daarnaast laat de casus van het burgerinitiatief GOUDasfalt zien, dat participatie in de praktijk lang niet makkelijk is. Of en hoe ook andere gemeenten bereid zijn om verder te gaan dan de wettelijke verplichting en welke invulling van participatie ze daarbij kiezen zal moeten blijken.

De omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet wordt burgerparticipatie aan de voorkant voor het eerst een wettelijke verplichting in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Daarmee wordt een stevige ambitie neergezet om burgers een prominentere rol in de duurzame ontwikkeling van hun fysieke leefomgeving te geven. Participatie lijkt daarmee een van de belangrijkste pijlers onder de nieuwe Omgevingswet te zijn, maar in de wet wordt burgerparticipatie slechts beperkt geborgd.