null Vitaal werken in het onderwijs

MW_Vitaal_werken_onderwijs_16997_head_large.jpg
Vitaal werken in het onderwijs
Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de OU, schreef het boek Een leven lang vitaal in het onderwijs. Duurzame inzetbaarheid is essentieel in deze sector, die kampt met een hoge werkdruk door een lerarentekort en uitstroom van jonge leraren.

Van Vuuren, in het dagelijks leven ook senior-consultant bij Loyalis Kennis & Consult, gaat in haar boek in op ontwikkelingen rondom werken in het primair en voortgezet onderwijs. De toename van werkdruk komt aan de orde, bijvoorbeeld door grotere klassen met een soms zeer diverse samenstelling. Daarmee samenhangend is er aandacht voor ziekteverzuim, het lerarentekort, de rol van ouders, de status van het werk in het onderwijs, en digitalisering.

Duurzame inzetbaarheid

Vervolgens behandelt Van Vuuren het begrip duurzame inzetbaarheid en maatregelen die effectief zijn om de vitaliteit en inzetbaarheid te bevorderen. En dan niet alleen van 55plussers, maar ook van andere leeftijdsgroepen. 'Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden' was de titel van haar oratie waarin ze wijst op het belang van een proactief hr-beleid dat gericht is op het bevorderen van gezondheid, vakbekwaamheid, motivatie en op afstemming met het werk. De bijzonder hoogleraar doet daarmee een oproep om personeelsbeleid van scholen meer te laten zijn dan reactief 'brandjes blussen'.

Personeelsontwikkeling

Het personeelsbeleid in het onderwijs is wel gericht op professionalisering, maar dan gaat het meestal om cursussen en trainingen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Volgens Van Vuuren vraagt personeelsontwikkeling 'binnen de school om een dialoog binnen de school over onderwerpen als persoonlijke en professionele ontwikkeling, samenwerking in het team, takenbeleid en loopbaanlijnen zodat medewerkers zich kunnen specialiseren of juist kunnen verbreden'. Er moet oog zijn voor de omstandigheden waaronder en de voorwaarden waartegen leraren hun werk doen.

Werkvermogen

Aan hand van werkvermogen, employability, vitaliteit, de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid schetst de bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement vervolgens de mogelijkheden voor effectieve maatregelen in een samenwerking tussen zowel leerkrachten zelf als personeelsadviseurs, schoolbesturen en de medezeggenschap.

Op 1 april 2020 spreekt Tinka van Vuuren in Amersfoort bij de inspiratiebijeenkomst Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs* van de KPCgroep/Stavoor.

* Deze link is niet meer beschikbaar