null Wat is nu eigenlijk 'goede participatie'?

NW_Burgerparticipatie_Vertrouwen_Openbaar_Bestuur_16931_head_large.jpg

Wat is nu eigenlijk 'goede participatie'?

De nieuwe Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Burgerparticipatie is in deze wet een belangrijk onderwerp. Maar hoe wordt de kwaliteit van participatie beoordeeld? Daar zegt de wet zelf niets over. Promovenda Saskia Bisschops van de vakgroep Milieuwetenschappen schreef mee aan een whitepaper over burgerparticipatie, op initiatief van Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Want niet iedereen verstaat hetzelfde onder participatie. Wat is 'goede participatie'? Welke aspecten worden belangrijk gevonden door zowel ervaringsdeskundigen als onderzoekers? De whitepaper benoemt in een overzichtelijk drieluik indicatoren, voorbeelden en verdiepende vragen om aan de slag te gaan met goede participatie. 'Participatietrajecten' is gratis te downloaden.

Handreiking voor burgerparticipatie

Bisschops keek samen met andere participatie-experts naar alle kennis en ervaring die al beschikbaar is op het gebied van participatie. Het stuk leent zich voor diverse doeleinden: bijvoorbeeld om het gesprek over participatie op gang te brengen, om participatiebeleid te ontwikkelen, voor het opstellen van een participatieplan of om specifieke participatietrajecten te beoordelen. De publicatie kan inspiratie bieden aan iedereen die werkt aan participatie rondom de leefomgeving.

Saskia Bisschops

Saskia Bisschops is promovenda bij de vakgroep Milieuwetenschappen, faculteit Bètawetenschappen aan de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Eerder keek zij naar de relatie tussen participatie en het vertrouwen van burgers in decentrale overheden, in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Het rapport met hierin haar bevindingen verscheen eind 2022.