null Hoogleraren publiceren Handboek over duurzame inzetbaarheid

OW_GespreidLeiderschap_13454_head_large.jpg
Hoogleraren publiceren Handboek over duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? En hoe zorg je dat mensen duurzaam inzetbaar worden of blijven? In maart 2022 is het boek 'Een leven lang inzetbaar?' verschenen, samengesteld door Annet de Lange en Beatrice van der Heijden, beiden hoogleraar bij de Open Universiteit.

Uitdagingen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt heeft te maken met complexe uitdagingen: vergrijzing en ontgroening, flexibilisering en technologische innovatie, nieuwe hybride werkvormen, en tegelijkertijd toenemende personeelstekorten in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs. Om die uitdagingen te lijf te gaan is duurzame inzetbaarheid heel belangrijk. Maar wat verstaan we daaronder?

Breed scala aan thema’s

Deze derde, geheel herziene druk van het handboek 'Een leven lang inzetbaar?' geeft een overzicht van wat op dit moment bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid. Er komen onderwerpen aan bod als: hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid, welke wet- en regelgeving is van belang, wat is de rol van HRM, welke rol speelt job crafting, zijn jongeren beter duurzaam inzetbaar dan ouderen, welke doorwerkroutes zijn er voor ouderen, hoe weerbarstig is de praktijk?

Werkboek

Bij het handboek is een werkboek ontwikkeld dat te gebruiken is voor toepassing in de praktijk. Zowel handboek als werkboek geven veel praktische tips over relevante interventies, 'best practices' en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het handboek heeft een wetenschappelijk karakter. Het behandelt theoretische inzichten en bevat 'evidencebased' gegevens uit de praktijk. Het werkboek sluit hierop aan en geeft de lezer handvatten om de opgedane kennis en inzichten in het werk toe te passen en duurzame inzetbaarheid zo verder vorm te geven.

Voor werkgevers, personeelsfunctionarissen, managers én werknemers

Het boek richt zich op als werkgevers, (lijn)managers en personeelsfunctionarissen. Maar ook op de individuele werknemer zelf of de werkzoekende: de informatie kan hen helpen bij het bewaken en verder vormgeven van hun duurzame inzetbaarheid. Tot slot is het handboek ook geschikt voor hbo- of wo-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van hun studie, of er met het oog op hun toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen gaan.

Het boek handboek 'Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid' is samengesteld door Annet de Lange, hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk, en Beatrice van der Heijden, hoogleraar Strategisch HRM.


Handboek: Een leven lang inzetbaar?