null Wisselende gevolgen coronacrisis voor het mbo

OW_PrePromotie_10597_head_large.jpg
Leren
Wisselende gevolgen coronacrisis voor het mbo
Veel studenten en docenten in het mbo geven aan dat studenten minder gemotiveerd zijn en met meer moeite leren dan toen de scholen nog open waren. Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geven vaker aan 'minder gemotiveerd' te zijn, in vergelijking met studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL).

Vragenlijst

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een vragenlijst die bijna acht weken na sluiting van het mbo (16 maart) door expertisecentrum ECBO in samenwerking met de Open Universiteit/Aeres Hogeschool Wageningen werd uitgezet werd onder mbo-docenten en studenten. Op 25 mei werd de tussenstand opgenomen. Deze eerste resultaten zijn nu bekend. Ervaren mbo-studenten een leerachterstand na meer dan twee maanden thuisonderwijs? Leren zij nu minder gemotiveerd? En maken zij en hun docenten zich zorgen over het arbeidsmarktperspectief? Deze vragen stonden centraal in de vragenlijst.

Nadelen maar ook voordelen

Voor een deel lijken de eerste resultaten de zorgen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de onderwijsinspectie MBO en de studenten zelf te bevestigen. Online leeromgevingen lijken, in de ogen van studenten en docenten, maar voor een deel een antwoord te bieden voor mbo-studenten: het merendeel van de studenten en docenten denkt dat ze sinds de sluiting van de scholen minder hebben geleerd en dan met name als het gaat om gedrag en vaardigheden. Over kennis zijn ze positiever. Maar het beeld is genuanceerder: de resultaten geven ook aan dat er een groep is die de vruchten plukt van het afstandsonderwijs: ze leren juist meer of juist andere dingen dan normaal. 

Zorgen over arbeidsmarktperspectief

Volgens Frank de Jong, hoogleraar aan de Open Universiteit en lector bij Aeres Hogeschool Wageningen, is een andere belangrijke uitkomst dat de afstuderenden en dan met name de studenten in de BBL zich zorgen maken om hun arbeidsmarktperspectief en anticiperen op bij/omscholing. 'Het is belangrijk dat de mbo herstart hiervoor aandacht heeft', zegt De Jong.  

Lees het verslag van de eerste resultaten (Bron: Profiel Actueel, juni 2020).