null Zelfsturend leren: hoe leer je dat je leerlingen? Wat kun jij als leerkracht doen?

OW_ZelfsturendLeren_13658_head_large.jpg
Leren
Zelfsturend leren: hoe leer je dat je leerlingen? Wat kun jij als leerkracht doen?
Zelfsturend leren: hoe leer je dat je leerlingen? Wat kun jij als leerkracht doen? Dat zijn de vragen die centraal staan in de iSelf professionaliseringsaanpak. Die aanpak is ontwikkeld door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool, onderwijsprofessionals van acht Daltonscholen en een Freinetschool, en het Welten-instituut. Basis van de aanpak is wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek over hoe je zelfsturend leren effectief moet bevorderen.

Professionalisering van leerkrachten

iSelf leert leerkrachten om te gaan met kennis over zelfsturend leren. Er worden leerstrategieën aangereikt om te oefenen en om zelfsturend leren in de eigen lessen te kunnen integreren. De pijlers van iSelf zijn: (1) expliciete instructie van zelfsturend leren, (2) integratie van de instructie van zelfsturend leren met de lesstof en (3) aansluiten op het individu. De aanpak is beschreven in het boek iSelf: aanpak voor het bevorderen van zelfsturend leren door leraren, dat deze maand verschijnt bij Saxion Progressive Education University Press.

Met en van elkaar leren

Toepassen van iSelf op de eigen school betekent dat je van en met elkaar leert. Deze insteek houdt in dat collega’s elkaar coachen en ondersteunen bij het toepassen van de pijlers die in het handboek worden beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de didactiek van iSelf en hoe deze concreet invulling krijgt in de lesvoorbereiding en –uitvoering. Vervolgens wordt beschreven hoe collega’s elkaar kunnen begeleiden in het bevorderen van zelfsturend leren aan de hand van iSelf. Het is de bedoeling dat lerarenteams samen leren omgaan met kennis over zelfsturend leren en leraren inzichten zelf toepassen in de les.

Vanuit het Welten-instituut is Emmy Vrieling aanspreekpunt voor iSelf.