null Gezondheidspsychologie

PSY_Gezondheidspsychologie_head_large.jpg
Gezondheidspsychologie
Gezondheidspsychologie richt zich op de psychologische en sociale aspecten van gezondheid en ziekte, gelinkt aan actuele gezondheidsvraagstukken.

Preventie en optimaal functioneren
Enerzijds gaat het hierbij om preventie met als doel om gezondheidsproblemen te voorkomen. Dus hoe stimuleren we een gezonde leefstijl en zorgen we ervoor dat mensen over optimale vaardigheden en omstandigheden beschikken om gezonde keuzes te maken? Anderzijds willen we mensen met gezondheidsproblemen in staat stellen zo optimaal mogelijk te functioneren. Dus hoe kunnen chronisch zieken toch zelf regie houden over hun leven, en er het beste uithalen? Op deze pagina's vindt u een uitgebreid overzicht van ons team, onze onderzoeksthema’s en projecten.

Onderwijs
Als vakgroep Gezondheidspsychologie verzorgen we onderwijs binnen de bachelor- en de masteropleiding Psychologie. Opleiding en onderzoek zijn bij ons gekoppeld: nieuwe bevindingen uit ons onderzoek worden direct verwerkt in het curriculum.
Lees meer over onze masteropleiding Gezondheidspsychologie op de onderwijspagina's van de OU-website of bekijk onder aan deze pagina de opname van de Meet & Greet waarin we ons voorstellen en vertellen over de opleiding.

Publicaties en columns
Onze wetenschappelijke publicaties vindt u in onze research database.
Wel meer weten, maar liever niet via wetenschappelijke publicaties?
Volg dan onze columns en artikelen op de pagina Gezondheidspsychologie voor iedereen

Op de hoogte blijven
Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, activiteiten en publicaties van onze vakgroep. Volg ons op LinkedIn.

Logo LinkedIn

Meet & Greet november 2023