PSY_Gezondheidspsychologie_head_large.jpg
Onderzoek Gezondheidspsychologie
Gezondheidspsychologisch onderzoek concentreert zich op gezondheid en ziekte, met bijzondere aandacht voor leefstijl en psychosociale determinanten daarvan, voorlichting en de effectiviteit van interventies. Bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid is hierbij leidend.

Voorbeelden van onderzoek reiken van preventief gedrag en leefstijl, zoals het stimuleren van mensen om meer te gaan bewegen, tot onderzoek naar de psychologische factoren die een rol spelen bij ziekten zoals kanker. Sterke nadruk ligt op de invloed van voorlichting en communicatie, sociale interactie en de effectiviteit van gezondheidsbevorderende interventies. Deze zijn gericht op het algemeen publiek, risicogroepen of patiënten.

De vakgroep gezondheidspsychologie doet kortom veel onderzoek naar determinanten van risicogedrag, bij voorkeur gekoppeld aan interventieontwikkeling en de evaluatie van effecten van interventies (ook kosten-effectiviteit).

Een overzicht van de onderzoeksthema’s van de vakgroep Gezondheidspsychologie vindt u op de pagina Onderzoeksthema’s.

Volg onze LinkedIn-pagina voor de meest actuele informatie over ons onderzoek.

Vakgroepleider Lilian Lechner over gezondheidspsychologie