PSY_Levensloop1_head_large.jpg
Levenslooppsychologie
De levenslooppsychologie gaat uit van het idee dat de menselijke ontwikkeling plaatsvindt in interactie met zijn omgeving. De mens is dus niet voorgeprogrammeerd of statisch, maar is dynamisch. Hij leert met vallen (tegenslag) en opstaan (successen). Zijn leven lang.

Onderzoek op het gebied van de levenslooppsychologie bestudeert het individu dan ook in interactie met zijn omgeving en heeft als doel de individuele ontwikkeling beter te begrijpen en te stimuleren. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt daarbij de nadruk op het bevorderen van welzijn, groei en zelfrealisatie.

Onderwijs
De vakgroep Levenslooppsychologie verzorgt onderwijs binnen de bachelor- en de masteropleiding Psychologie. Opleiding en onderzoek zijn bij ons gekoppeld: nieuwe bevindingen uit ons onderzoek worden direct verwerkt in het curriculum.
Lees meer over onze masteropleiding op de onderwijspagina's op deze website.

Publicaties
Onze wetenschappelijke publicaties vindt u in onze research database.

Volg ons
Op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen, activiteiten en publicaties van onze vakgroep? Volg ons op LinkedIn.