OW_RAGE_sep17_head_large.jpg
Thema 2: Digitalisering en Blended learning
Bij dit thema gaat het niet direct om informatietechnologische vraagstukken of de techniek onder bijvoorbeeld een digitale leeromgeving, hoewel hier wel een relatie mee is. Het gaat hier vooral om de onderwijstechnologische, onderwijswetenschappelijke of didactische vraagstukken.

Dus wat zijn de centrale en succesvolle kenmerken van het onderwijsmodel voor online of blended leren? Hoe weten we wat de student daarin precies doet? Welke informatie kan daarover efficiënt worden verzameld en teruggekoppeld? Hoe kan een docent effectief acteren op en met die informatie? Wanneer kan en wil hij hiermee werken? Een mogelijk effect van projecten die zich hierop concentreren kan daarmee ook het verminderen van de werkbelasting van docenten zijn.