OW_RAGE_sep17_head_large.jpg
Thema 4: Assessment en flexibilisering
Flexibilisering betreft het ontwerpen van wendbaar onderwijs: reageren op kenmerken, voorkennis, vragen of situatie van de student. Het betreft hier dus vraagstukken van attractieve, flexibele presentatie van inhoud aan de ene kant, en aan de andere kant het optimaliseren van wat een (nieuwe, toekomstige) student wil of nodig heeft door zo goed mogelijk te weten waar deze staat of wat hij/zij nodig heeft.

Flexilibilisering en assessment kunnen dus gezien worden als twee kanten van dezelfde medaille. Het veronderstelt (innovatieve) valide en betrouwbare assessments, verzamelen van informatie over studenten (big data) en business intelligence. Assessment betreft dus zeker niet alleen het summatieve deel waarmee (eind)beoordeling wordt toegekend of selectie kan plaatsvinden, maar ook het formatieve deel, gericht op advisering, flexibilisering en optimalisering van onderwijs. Dit thema brengt expertise bij elkaar van verschillende disciplines en hangt ook samen met leren in organisaties, waar aangepaste, op maat gemaakte flexibele leermaterialen noodzakelijk zijn. 

Projecten

Innovating digital assessment: effective use of multimedia
Onderzoeker: Kim Dirkx