OW_Onderwijs_13090_head_large.jpg
Studeren? Professionaliseren? Promoveren?
De faculteit Onderwijswetenschappen is er om het onderwijs verder te helpen. Te ondersteunen met de broodnodige innovatie en professionalisering. Dat kan alleen als je ook heel nauw contact houdt met onderwijs. Dat kan door samenwerking, maar minstens zo belangrijk is het om zelf in de onderwijspraktijk te staan. Onze onderzoekers hebben dan ook altijd naast hun onderzoekstaken ook taken binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen.

Ons onderwijsaanbod

De faculteit Onderwijswetenschappen verzorgt de geaccrediteerde masteropleiding Onderwijswetenschappen. Daarnaast ontwikkelen we masterclasses, webinars en MOOCs waarin we onze expertise toegankelijk maken voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Op die manier willen we niet alleen via ons onderzoek, maar ook heel concreet via ons onderwijsaanbod een bijdrage leveren aan de professionalisering van het onderwijsveld.

Master Onderwijswetenschappen

De faculteit biedt een masteropleiding Onderwijswetenschappen aan. De onderzoekers ontwikkelen cursussen op hun expertisegebied en begeleiden masterstudenten bij hun scripties. De opleiding is vooralsnog grotendeels Nederlandstalig.

Schakelprogramma met academische pabo's

De faculteit Onderwijswetenschappen biedt samen met vijf pabo’s een academische pabo aan. Pabo-studenten kunnen tijdens hun studie een academisch schakelprogramma volgen zodat zij na afronding direct kunnen doorstromen naar een masteropleiding Onderwijswetenschappen. Op deze manier draagt de OU een steentje bij aan het landelijk streven naar hoger opgeleide docenten voor de klas.

Micromodules en masterclasses

De faculteit organiseert regelmatig korte cursussen (micromodules), webinars en masterclasses over actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en leren. Door deel te nemen verdiept u uw kennis van een specifiek onderwerp.

Micromodules

De Open Universiteit heeft vanaf de start van het internet ingezet op online onderwijs. Waar staat het online onderwijs nu? In zes micromodules over online onderwijs nemen wij u mee in de wereld van het online leren. We laten u ervaren wat het betekent om online te studeren en wij laten u kennismaken met virtuele klassen, masterclasses, chats, blogs, digitale toetsen, virtual reality en serious games. Tegelijkertijd kijken we samen met u naar de nieuwe vraagstukken die spelen in online onderwijs.

Masterclasses

De opzet van een masterclass is als volgt: ter voorbereiding van de live sessies met de expert bestudeert u bronnen over het onderwerp. Tijdens de sessie en achteraf discussieert u met de expert en met medestudenten over het onderwerp.

De inschrijfvoorwaarden verschillen per masterclass, maar de meeste zijn open toegankelijk. De opnames van de live sessies zijn achteraf via internet beschikbaar als Open Educational Resources.

Webinars

Op onregelmatige tijden vinden ook open webinars plaats. Deze online lezingen zijn, net als de masterclasses, via internet te volgen en duren een uur. Inschrijfvoorwaarden worden per lezing bekend gemaakt. De meeste zijn open toegankelijk. De opnames van de live sessies zijn achteraf via internet beschikbaar.

Blijf op de hoogte

De masterclasses en webinars worden via de maandelijkse OU-nieuwsbrief Doceren en professionaliseren aangekondigd.

Online masterclass: Motivatie, wat is dat nou eigenlijk?

Online masterclass: Evalueren van vaardigheden voor de 21e eeuw

MOOC's

De laatste jaren heeft de faculteit verschillende MOOCs ontwikkeld en aangeboden. Soms via het eigen platform OpenU, soms via het platform van de Europese projecten waarbinnen de faculteit actief is, zoals EMMA.

Zo waren er de MOOCs Puberbrein, Designing Blended Learning, e-learning en Assessment for learning in practice. Beide zijn nog beschikbaar in een zelfstudievariant.

MOOC Puberbrein

Schrijf je in voor de zelfstudievariant van de MOOC Puberbrein

MOOC Toetsen

Schrijf je in voor de zelfstudievariant van de MOOC Toetsen voor leren in de praktijk

Promoveren

Wilt u promotieonderzoek doen op het gebied van leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving? En wilt u dat thuis doen, in combinatie met uw huidige baan? Dan bent u aan het juiste adres bij de faculteit Onderwijswetenschappen.

Lees meer over promoveren bij de faculteit Onderwijswetenschappen.