null Samenwerking

ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Samenwerking
De faculteit Onderwijswetenschappen is uw partner in innovatie en professionalisering.

De faculteit Onderwijswetenschappen verzorgt professionalisering, advies en begeleiding, en voert onderzoek uit op het gebied van:

 • professionalisering van onderwijsprofessionals en opleiders: hoe kun je leren en ontwikkelen van professionals verbeteren?;
 • onderwijsontwerp, ontwikkeling, kwaliteit, informatievaardigheden;
 • didactiek (en nieuwe media);
 • door technologie verrijkt leren (new learning experiences, mobile seamless learning, open data & learning analytics, social media & network innovations).

Wij gaan uit van vraagstukken die binnen uw organisatie spelen, en werken samen met u aan oplossingen die relevant zijn voor uw situatie.

Onderzoekspartner

Bent u op zoek naar een partner voor uw onderzoeksproject of -activiteit? Een partner met een uitstekende reputatie en de expertise, faciliteiten en ervaring om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan uw project?

De faculteit Onderwijswetenschappen is een van Europa's toonaangevende instellingen voor onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. De faculteit Onderwijswetenschappen draagt bij aan de Europese en nationale onderzoekagenda's.

 • We verzorgen ondersteunende activiteiten en community building, zoals het organiseren van conferenties, PhD events en masterclasses, onderzoekworkshops en andere activiteiten.
 • We zijn actief in een reeks van Europese onderzoeksprojecten in verschillende subsidieprogramma's, zoals Erasmus+, Horizon 2020, IST, Lifelong Learning, of Marie-Curie. We hebben een uitgebreide ervaring in het coördineren van Europese onderzoeksprojecten en dragen met onze expertise bij aan vele andere projecten.
 • Daarnaast werken we nauw samen met onderwijsinstellingen in vraaggestuurde projecten om hun onderzoeksvraagstellingen te beantwoorden. Een concreet voorbeeld: we werken samen met Iselinge hogeschool in de Academische Werkplaats Onderwijs. In de Academische werkplaats doen pabostudenten en leerkrachten van basisscholen samen onderzoek om vragen en problemen van de leerkrachten op te lossen. De faculteit Onderwijswetenschappen begeleidt ze daarbij.
 • Samen met de Beroepsvereniging opleiders in het mbo, Hogeschool Utrecht en Expertisecentrum Ecbo hebben we een pre-promotietraject opgezet. Doel ervan is mbo-docenten te begeleiden bij het opzetten van een promotietraject. Dat doen we door praktische en inhoudelijke ondersteuning te bieden om daadwerkelijk van start te gaan met hun onderzoek. De goede voorbereiding vergroot ook de kans op het verkrijgen van een promotiebeurs. Zie voor meer informatie de Flyer Inschrijving pre-promotietraject voor mbo-docenten.
 • Met een aantal lerarenopleidingen in Nederland bieden we een academische pabo aan. Leerlingen die de academische pabo volgen, hebben na hun afstuderen rechtstreeks toegang tot onze masteropleiding.
 • We werken samen met een drie christelijke hogescholen en vier andere universiteiten in de Educatieve Alliantie Nederland. Doel is de krachten te bundelen voor de aanpak van het lerarentekort en het flexibeler maken van lerarenopleidingen. 
 • We werken structureel samen met CITO op het gebied van onderzoek rond toetsontwikkeling. De focus in de samenwerking met CITO ligt op taakontwerp in leer- en assessmentcontexten.  
 • De Open Universiteit heeft samen met TIAS en CINOP/ECBO een deeltijdopleiding Master (MSc) Senior Docent Ontwerpen ontwikkeld, speciaal voor mbo-docenten. De opleiding richt zich op innovatieve docenten in het beroepsonderwijs met ten minste vijf jaar relevante werkervaring. De opleiding wordt aangeboden door TIAS.

Europese projecten

De faculteit Onderwijswetenschappen werkt samen met een groot aantal internationale partners. Momenteel leveren we een bijdrage aan deze Europese projecten.

Learning Innovation Lab

Het 'Learning Innovation Lab' maakt deel uit van de faculteit Onderwijswetenschappen en streeft drie doelen na:

Onderzoek faciliteren

Het lab biedt onderzoekers apparatuur en nieuwe technologieën waarmee ze onderzoek kunnen doen naar de onderliggende processen van leren. Bijvoorbeeld apparatuur om oogbewegingen te registreren, biofeedback sensoren of mobiele apparaten. Het lab staat open voor zowel (OU-) interne als externe samenwerking in onderzoeksprojecten. Recente samenwerkingstrajecten zijn onder andere:

 • Oogbewegingsregistratie voor onderzoek en gebruiksvriendelijkheid
 • Bio-Sensor onderzoeken

Een open innovatieomgeving onderhouden

Het lab onderhoudt een open innovatieomgeving en stimuleert pilots en studies die gebaseerd zijn op het op maat maken van door ons ontwikkelde bestaande softwareoplossingen of open source software. In de labomgeving kunnen we verschillende educatieve scenario's realiseren en uittesten. Daarbij gebruiken we flexibele apparatuur (pc's, interactieve whiteboards, ambient displays, tablets en smartphones, specifieke sensoren en zelfgebouwde hardware gebaseerd op Arduino) en de noodzakelijke software onderdelen, inclusief specifieke commerciële software. Maar we kunnen ook zelf-ontwikkelde open source software frameworks op maat maken en verder ontwikkelen indien dat gewenst is voor specifieke pilotstudies en evaluaties. Verder zijn we actief op het gebied van 'technology scouting': onlangs ontwikkelden we glassware voor Google glass en onderzochten we hoe dit kan worden gebruikt om technologieondersteund leren te ondersteunen.

 • Cloud-based oplossingen voor in de klas
 • Ontwikkeling van mobiele applicaties voor onderwijs
 • Serious games in hoger onderwijs

Disseminatie van onze expertise en het gebruik ervan voor het werkveld

In ons lab maken we door ons ontwikkelde software beschikbaar in open source formats, maar we gebruiken ze ook in commerciële activiteiten als workshops en trainingen. We bieden workshops rond het gebruik van specifieke hardware (bijvoorbeeld apparatuur voor oogbewegingsregistratie), maar ook rond specifieke methoden en technologieën voor technologieondersteund formeel en informeel leren (bijvoorbeeld mobiel leren, serious gaming). Bovendien kunnen we voor u specifieke software ontwikkelen voor technologieondersteunde leerscenario's (bijvoorbeeld apps) en u adviseren vanuit onze expertise en ervaring (bijvoorbeeld hoe je een oogbewegingsstudie opzet).
Recent gegeven workshop- en trainingsmodules zijn onder andere:

 • Sociale media in onderwijs
  • Het gebruik van Twitter en Facebook in en buiten de klas
  • Een persoonlijke leeromgeving: hoe gebruik je hem en wanneer gebruik je hem niet?
 • Mobiele media in onderwijs
  • Mobiele games ontwikkelen in Mixed Reality gebaseerd op ARLearn
  • Mobiel leren: waar helpt het bij? Best practices en methoden
  • Inquiry-based learning support
 • Serious Gaming
  • Best practices in serious gaming
  • Serious games ontwikkelen met behulp van het EMERGO Framework

Producten en diensten

De samenwerking met partners uit het verleden heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal producten die we kunnen inzetten bij het beantwoorden van uw vragen:

 • Emergo
  een methodiek en toolkit voor het ontwikkelen van leerzame games zonder franje.
 • De Toolkit Netwerkleren app
  voor praktisch gebruik door leraren die met netwerkleren aan de slag willen gaan.
 • De Toolkit instrumenten Praktijkonderzoek app (TiP)
  keuzehulp en checklist voor leraren, studenten en leerlingen die een praktijkonderzoek willen gaan opzetten
 • Ontwikkelen van Praktijkgerichte Opleidingen (OPO)
  een op onderzoek gebaseerd stappenplan waarmee u een praktijkgericht curriculum kunt ontwikkelen, dat gegarandeerd aansluit op de beroepspraktijk.
 • Strategisch Advies voor Innovatie van Training en Onderwijs (SAITO)
  een aanpak waarmee u strategische keuzes kunt inventariseren en prioriteren. Deze benadering helpt in het maken van keuzes, en maakt duidelijk welke stappen gezet moeten worden om de oplossing te realiseren.
 • ARLearn
  hiermee kunt u eenvoudige mobiele augmented reality games voor groepen ontwikkelen en spelen.
 • Apps
  Onze onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten van het Learning Innovation Lab hebben geleid tot een reeks apps op allerlei gebieden. Die apps zijn voor iedereen beschikbaar via de verschillende app-stores.