NW_OverOnsOnderzoek_16936_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Onder de noemer 'Naar een duurzame samenleving: verkennen - leren - sturen' richt het onderzoek binnen de vakgroep Milieuwetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen zich op complexe milieuvraagstukken in de context van duurzame ontwikkeling. Binnen dat brede domein zijn drie benaderingen van milieuproblemen uitgekozen als onderzoeksthemas: verkennen, leren en sturen. Deze drie benaderingen zijn nodig voor het succesvol omgaan met complexe milieuproblemen, dat wil zeggen, voor het bereiken van duurzame, houdbare oplossingen.

Milieutoekomstverkenningen

Bij verkennen gaat het om wetenschappelijke studies naar de ontwikkeling van complexe milieuproblemen op de lange termijn (25 tot 100 jaar). Deze zogenoemde milieutoekomstverkenningen beogen kennis en inzichten op te leveren waar overheden en andere instanties hun beslissingen en beleid op kunnen baseren. Daartoe worden in deze verkenningen vaak meerdere, alternatieve beleidscenario's doorgerekend. Het onderzoek onder dit thema richt zich zowel op het uitvoeren en analyseren van verkenningen voor specifieke milieuvraagstukken als op het verbeteren van concepten en methoden voor milieutoekomstverkenningen.

Leren voor duurzame ontwikkeling

Bij leren gaat het om leren voor duurzame ontwikkeling, zowel in de context van het hoger onderwijs als in de praktijk van het werken aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen. In het eerste geval staat het ontwikkelen van competenties voor duurzame ontwikkeling centraal. In het tweede geval gaat het om sociale leerprocessen in participatieve benaderingen van duurzame ontwikkeling waarbij naast (milieu)wetenschappers een diversiteit aan actoren is betrokken. In beide gevallen richt het onderzoek zich primair op het ontwerpen, evalueren en verbeteren van innovatieve ICT-gebaseerde leeromgevingen die gezamenlijke leerprocessen kunnen ondersteunen.

Zie proefschrift Learning for Sustainable Development: Merging Professional Demands and Academic Standards van Angelique Lansu.

Learning and Innovation in Resilient Systems

Het onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems integreert de vakgebieden managementwetenschappen, natuurwetenschappen en informatica rond het thema veerkrachtige systemen. Hoofddoel van het onderzoek is het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op: informatie en computersystemen, organisatie- en managementsystemen en omgevingssystemen. Om dit hoofddoel te bereiken zijn drie subprogramma’s geformuleerd: