NW_OverOnsOnderzoek_16936_head_large.jpg

Onderzoekstopics

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk topic binnen de hele faculteit Bètawetenschappen. De faculteit heeft een divers aanbod op het gebied van duurzame ontwikkeling waarbij duurzaamheid wordt benaderd vanuit zowel de Milieu-natuurwetenschappen als Informatica. De onderwerpen zijn actueel, op academisch niveau en variëren van energietransitie (van fossiele naar niet-fossiele energiedragers) tot dienstenlevering en productie zonder dat de mens en zijn omgeving hier nadeel van ondervindt.
Bezoek de topicpagina Duurzaamheid.

Voeding en gezondheid

De gezondheid van de mens wordt voortdurend bedreigd: overvoeding, ondervoeding en verkeerde voeding. Maar wat is precies de invloed van voeding op onze gezondheid? Wat is gezonde voeding? En wat is de rol van voeding bij sport? Hoe kan voeding een rol spelen bij het voorkomen van ziekten?

Op de topicpagina Voeding en gezondheid vind je informatie over allerlei activiteiten rond het thema Voeding: nieuwsberichten, cursussen en opleidingen van universitair niveau, symposia en workshops. Interessant als je beroepsmatig met voeding en gezondheid te maken hebt, maar zeer zeker ook voor iedereen die geïnteresseerd is in voeding en gezondheid.
Bezoek de topicpagina Voeding en gezondheid.

Energietransitie

Een van de grootste uitdagingen waar de maatschappij op dit moment voor staat is de overgang naar nieuwe energiebronnen. Onderzoek speelt daar een belangrijke rol in. Energietransitie is dan ook een van de topics waar ons onderzoek zich op richt. Vanuit het motto Building Resilient Energy Systems maken onze onderzoekers deel uit van verschillende nationale en internationale multidisciplinaire onderzoeksteams die hier een bijdrage aan willen leveren.
Bezoek de topicpagina Energietransitie.

Climate change

Klimaatverandering benaderen wij van zowel de natuurwetenschappelijke als de sociaal wetenschappelijke invalshoek. We bestuderen technische en beleidsmogelijkheden om de impact van klimaatverandering te verkleinen, waarbij we zowel kijken naar mogelijkheden om de impact te verkleinen als om ons eraan aan te passen.
Bezoek de topicpagina over Klimaatverandering.

Marine Litter

De wereldwijde vervuiling van zeeën en oceanen met afval is een groeiend probleem dat vraagt om een mondiale aanpak. Het wordt door de Verenigde Naties als één van de belangrijkste milieuproblemen van de 21ste eeuw aangemerkt. Het plastic afval dat in het milieu terechtkomt brengt grote risico's met zich mee. Zo is het schadelijk voor organismen die in de zee leven, en zijn er steeds meer aanwijzingen dat (micro-)plastics via ophoping in de voedselketen in ons voedsel terecht kunnen komen. Als vakgroep willen we bijdragen aan een oplossing door onderzoek, onderwijs en samenwerking. Dat doen we onder andere door de ontwikkeling samen met UN Environment van een gratis online cursus over dit probleem. De cursus is in tien talen beschikbaar en is al door meer dan 25.000 mensen is gevolgd.
Bezoek de topicpagina over Marine Litter

Samen tegen plastic

De bezorgdheid om alle plastic in het milieu is enorm toegenomen. Dat komt vooral door de enorme hoeveelheid die er in de oceanen terecht komt en het feit dat je er niet zomaar weer vanaf komt. GaiaZOO en de Open Universiteit hebben de handen ineen geslagen om de strijd tegen plastic aan te gaan. Op deze pagina vind je meer informatie over plasticvervuiling, de gevolgen er van en hoe je zelf in actie kunt komen tegen plasticvervuiling!
Bezoek de topicpagina Samen tegen plastic.