ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Samenwerking

UNESCO leerstoel

Waarom en onder welke condities handelen mensen wel of niet milieuvriendelijk? Welke competenties komen daarbij van pas, en kun je die ontwikkelen? Er blijken op dit gebied grote regionale, sociale, gender- en culturele verschillen te zijn. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat in Denemarken de introductie van windmolens heel succesvol was, terwijl in Nederland de aankondiging van vrijwel elke windmolen tot protest leidt van de omwonenden?

Prof. dr. Paquita Pérez Salgado probeert op dit type vragen wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te vinden. Zij bekleedt de UNESCO-leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs bij de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit.

Lees meer…

InCompany Milieuadvies

InCompany Milieuadvies is een virtueel bedrijf dat advies geeft op het gebied van milieunatuurwetenschappen, milieubeleid en milieugezondheidskunde. De medewerkers van InCompany Milieuadvies zijn studenten en docenten van de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen van de Open Universiteit. Voor de studenten is dit een afsluitend onderdeel van hun (bachelor)opleiding.

Het bedrijf mag dan virtueel zijn, de opdrachtgevers zijn echt: het zijn instellingen, overheden en bedrijven die een concrete onderzoeksvraag hebben. InCompany Milieuadvies biedt door de veelzijdige achtergrond van student- en docentmedewerkers een interessante mix van praktische en theoretische knowhow als basis voor de uitvoering van milieuadvies-opdrachten. De opdrachten zijn echt, de adviezen zijn van hoogwaardige kwaliteit.

Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld: GGD, RWS, de Provincie, gemeenten, maar ook onderzoeksinstituten zoals TNO of bedrijven zoals adviesbureaus.

Onderzoekspartners Marine Litter

Vervuiling van de wereldzeeën is een wereldwijd probleem. De noodzaak om dit wereldwijd aan te pakken wordt alom erkend, bijvoorbeeld in het United Nations Environment Programme (UNEP) Honolulu Strategy. De faculteit Bètawetenschappen werkt samen met verschillende organisaties op dit gebied. Het onderzoek focust op vervuiling door micro- en macroplastics in rivieren en zeeën en op opsporingsmethoden, modellingen, effecten en preventieve maatregelen. Partners zijn op dit moment onder andere: