NW_SamentegenPlastic_Watzelfdoen_head_large.jpg

UNESCO chair Technology-enhanced Learning for Sustainable Development

De huidige duurzaamheidsproblemen zijn mondiaal van karakter, en kunnen alleen opgelost worden als mensen op allerlei plekken en in allerlei posities in actie komen. Het vakgebied Learning for Sustainable Development richt zich op het ontwikkelen van de 'actievaardigheid' van deze mensen. Actievaardigheid is het vermogen om concrete acties te ondernemen die bijdragen aan het oplossen van duurzaamheidsproblemen. Gezien de urgentie van deze problemen moet dit 'leren' in een hoger tempo en op grotere schaal gerealiseerd worden.

Technologie, zoals Massive Open Online Courses (MOOC's) en interactieve digitale platforms, kunnen hierbij helpen, omdat ze ons in staat stellen om wereldwijd grote aantallen mensen te bereiken met de kennis die ze nodig hebben, en hen met elkaar te verbinden zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren en ondersteunen. Dit vereist kennis van wie de belangrijkste doelgroepen zijn, welke kennis en vaardigheden ze nodig hebben en hoe ze te bereiken, te verbinden en te activeren.

De UNESCO leerstoel Technology-enhanced Learning for Sustainable Development richt zich op actievaardigheid en capaciteitsontwikkeling voor het wereldwijde probleem van plasticvervuiling. Leerstoelhouder is prof. dr. ir. Joop de Kraker. Het onderzoek van de leerstoel is een nauwe samenwerking tussen milieuwetenschappers en leertechnologen van de Open Universiteit. Het bouwt voort op de succesvolle Massive Open Online Course (MOOC) over Marine Litter, die nu onderdeel is geworden van een groter 'ecosysteem'. Dit 'online leerecosysteem' onder auspiciën van het Global Partnership on Marine Litter, omvat ook gespecialiseerde online masterclasses en een digitaal platform met leermiddelen en netwerkmogelijkheden. De vraag is hoe we dit alles op zo'n manier met elkaar kunnen verbinden dat het de ontwikkeling van actievaardigheden van zoveel mogelijk mensen het beste ondersteunt. Het antwoord op die vraag kan dan weer nuttig zijn voor andere grote duurzaamheidsvraagstukken, zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies,' zegt De Kraker.