Introductie op het onderzoeksgebied

De medewerkers van de faculteit Rechtswetenschappen verrichten naast hun onderwijstaken ook wetenschappelijk onderzoek. Ze publiceren de resultaten van dat onderzoek in boeken, artikelen in juridische en sociaalwetenschappelijke tijdschriften, en in rapporten. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de productie of bewerking van onderwijsboeken en naslagwerken. Sommige onderzoekers schrijven ook met regelmaat juridische annotaties: een commentaar bij een belangwekkende rechterlijke uitspraak dat in de vakpers wordt gepubliceerd. Ook worden uitkomsten van onderzoek op steeds grotere schaal onder de aandacht van het publiek gebracht. Dat gebeurt onder meer door het schrijven van blogs en door mediaoptredens. Op al deze manieren wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kennis van het juridisch vakgebied en wordt deelgenomen aan het academisch debat over het recht.

Het facultaire onderzoek is onderverdeeld in twee categorieën: onderzoekslijnen en disciplinair onderzoek. Het onderzoek dat gebundeld is in onderzoekslijnen heeft vijf kenmerken: het is multidisciplinair, overstijgt vaksecties (d.w.z. juridische disciplines), is bijzonder maatschappelijk relevant, sluit aan bij het multidisciplinaire OU-onderzoeksprogramma en/of OU-brede multidisciplinaire masteropleidingen en heeft een zekere massa (d.w.z. brengt een substantieel aantal RW-onderzoeksfte bijeen). Het disciplinaire onderzoek verenigt onderzoekers rond een bepaald thema en een onderzoeksvraag. Lees meer in het onderzoeksprogramma 2022-2027.

Daarnaast nemen veel medewerkers deel in het in 2019/20 opgestarte landelijke Sectorplan Transformative effects of globalisation and law in the Netherlands en binnen het reeds lopende multidisciplinaire onderzoeksprogramma De veilige stad van de Open Universiteit.

De macht van Big Tech
Luister naar de podcast met Reijer Passchier