ALG_Abstract_11515_head_large.jpg
Interessante onderzoeksresultaten. En dan?
Onderzoek levert waardevolle inzichten op. Inzichten die vaak niet alleen voor de wetenschappelijke wereld waardevol zijn, maar ook voor de beroepspraktijk en voor de maatschappij. De gebruikelijke weg om onderzoeksresultaten te verspreiden is via wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Al die publicaties maken we toegankelijk via ons research portal.

Vertalen naar beroepspraktijk en maatschappij

Maar er is meer nodig om de resultaten te delen met de beroepspraktijk en de maatschappij. De resultaten moeten 'vertaald' worden. De wetenschappelijke taal moet omgezet worden in dagelijkse taal, zodat 'het grote publiek' er iets aan heeft. De wetenschappelijke resultaten moeten omgezet worden in conclusies en aanbevelingen waar professionals mee aan de slag kunnen én waar jij en ik iets mee kunnen. Alleen dan heeft het onderzoek 'impact'.

Impact

Als faculteit Psychologie proberen wij op verschillende manieren onze kennis zo te delen dat hij ook 'impact' heeft op praktijk en samenleving. Dat doen we op verschillende manieren:

Van elk geven we een aantal voorbeelden.

Natuurlijk zijn we ook actief op social media. Elke vakgroep beheert een eigen LinkedInpagina. De link vind je bij de vakgroepen.