PSY_OverOnderzoek_head_large.jpg
Onderzoek bij de faculteit Psychologie
 

Onderzoeksprogramma

De faculteit Psychologie werkt met een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma Understanding Human Change in a Dynamic, Digital Era.

Dit programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan in beginsel ook het promotie- en scriptieonderzoek is gekoppeld.

Organisatie: vier vakgroepen

Dit onderzoek wordt verricht binnen vier vakgroepen:

Daarnaast is er een sectie die zich bezighoudt met onderzoek en onderwijs op het gebied van de Algemene psychologie en Methoden en technieken.

Bijzondere leerstoelen

Binnen de faculteit zijn er vier bijzondere leerstoelen ingesteld:

  • Psychotherapie: bijzonder hoogleraar Agnes Scholing
  • Antrozoölogie: bijzonder hoogleraar Karin Hediger
  • Vaktherapie: bijzonder hoogleraar Susan van Hooren
  • Succesvol ouder worden op het werk: bijzonder hoogleraar Annet de Lange

Het team

Psychologie telt circa 60 onderzoekers die als hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent of promovendus zijn aangesteld. Een deel van de wetenschappelijke staf neemt plaats in de onderzoekscommissie, een adviesorgaan voor het onderzoeksbeleid van de faculteit.
De onderzoekers komen regelmatig samen tijdens onderzoeksbijeenkomsten waar onder andere de presentatie van onderzoeksresultaten centraal staat.

Publicaties

De publicaties van de faculteit Psychologie zijn opgenomen in de onderzoeksdatabase van de OU en zijn toegankelijk via de research portal.

Waar relevant vertalen we onze wetenschappelijke publicaties in nieuwsberichten, interviews, podcasts, videocolleges, webinars etc. Lees hier meer over op onze valorisatiepagina.

Onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie houdt zich bezig met het onderzoeksbeleid van de faculteit. Zij beoordeelt en faciliteert nieuwe initiatieven. Zij promoot tevens onderzoeksactiviteiten van onderzoekers. De commissie bestaat uit:

Naast de facultaire onderzoekcommissie, kent de Open Universiteit een instellingsbrede commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO). Op de algemene onderzoekspagina's is meer informatie te vinden over onderzoek bij de Open Universiteit en de onderzoeksondersteuning.