ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Samenwerking
Zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek zoeken we de samenwerking met overheden, instellingen en bedrijven. Een aantal voorbeelden:

Coöperatie KenVaK

Zes hogescholen bundelen hun onderzoek op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten in de Coöperatie KenVaK. KenVaK staat voor Kennisontwikkeling vaktherapieën. Bij KenVaK zijn circa 25 onderzoekers aangesloten die onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma gaan uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van dr. Susan van Hooren, lector Vaktherapieën bij Zuyd Hogeschool en onderzoeker bij de vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit.

Actief Plus

Vanuit ons onderzoek is de beweeginterventie Actief Plus ontwikkeld. Dit is een online interventieprogramma dat 50-plussers bewust maakt van hun eigen beweeggedrag en motiveert om voldoende te gaan en blijven bewegen. Het is de eerste interventie die door de Nederlandse erkenningscommissie Sport & Bewegen officieel erkend is als een effectieve leefstijlinterventie. We werken samen met verschillende gemeenten om dit programma voor hun inwoners te implementeren. Met steun van NutsOhra wordt het programma toegespitst op ouderen met chronische aandoeningen die niet alleen gestimuleerd worden om (op maat) te bewegen, maar ook adviezen krijgen die hun eenzaamheid moeten verminderen. Samen met het Kankerfonds wordt het geschikt gemaakt voor prostaat- en darmkankerpatiënten.

Parnassus groep

Samen met Parnassia Groep, een grote aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in West-Nederland, zetten we een online Klinische werkplaats op. Daarin worden online vormen van geestelijke gezondheidszorg (e-mental health) ontwikkelen, aanbieden en wetenschappelijk evalueren.

Nederlands instituut van psychologen (NIP)

De faculteit Psychologie is door het Nederlands instituut van psychologen (NIP) gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie de Basisaantekening Psychodiagnostiek af te geven. Studenten die tijdens hun universitaire studie psychologie niet in de gelegenheid waren de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen, kunnen dit alsnog doen via een individueel traject bij de Open Universiteit.

Meer informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Onze faculteit biedt een pre-master aan voor studenten van Nederlandse universiteiten die willen instromen in de masteropleiding psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De pre-master biedt bij Erasmus toegang tot de specialisaties Positieve organisatiepsychologie of Psychologie van Leren en Presteren.

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)

Vierdejaarsstudenten van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) kunnen een academische minor psychologie volgen die is opgezet in samenwerking met de opleiding psychologie van de Open Universiteit. Zij volgen een speciaal op hen afgestemd intensief minorprogramma waarmee ze voorsorteren op de premaster Gezondheidspsychologie of de premaster Levenslooppsychologie.