RW_Onderzoek_11969_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Het onderzoeksprogramma 'Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving 2020-2025' richt zich op een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen op technologisch en op intermenselijk gebied.

Relaties en verhoudingen in de samenleving worden steeds intensiever, maar ook van kortere duur, afhankelijker en gecompliceerder. Kennis en risico’s worden gebundeld in multi‐dwarsverbanden en op grote schaal is er een voortdurende trend naar globalisering en Europeanisering. Er is daarnaast sprake van individualisering; individuen leggen vaak de nadruk op eigen belangen en keuzevrijheid. Ook is er sprake van verweven relaties, ofwel vernetwerking, die gekenmerkt wordt door sterke wederzijdse afhankelijkheden. Deze ontwikkelingen raken niet alleen burgers en bedrijven. Ook de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid is aan verandering onderhevig.

Bekijk het volledige onderzoeksprogramma
Onderzoeksprogramma Recht in de geïndividualiseerde netwerksamenleving