RW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Het onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’ is gebaseerd op een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen op technologisch en op intermenselijk gebied.

Zo worden relaties en verhoudingen in de samenleving steeds intensiever, maar ook van kortere duur, afhankelijker en gecompliceerder. Kennis en risico’s worden gebundeld in multi‐dwarsverbanden en op grote schaal is er een voortdurende trend naar globalisering en Europeanisering. Er is sprake van individualisering, waarbij individuen de nadruk leggen op eigen belangen en keuzevrijheid. Ook is er sprake van verweven relaties, ofwel een vernetwerking, die gekenmerkt wordt door sterke wederzijdse afhankelijkheden. Deze ontwikkelingen raken niet alleen burgers en bedrijven. Ook de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid is aan verandering onderhevig.

Onderzoeksprogramma Recht in de geïndividualiseerde netwerksamenleving

Onderzoeksthema’s

De twee hoofdthema’s waarop het onderzoeksprogramma is gebaseerd zijn: individualisering en vernetwerking.

Om deze twee thema’s nader te kunnen kaderen zijn binnen het onderzoeksprogramma een aantal domeinen gecreëerd:  

 • Verknoopt: multidimensionale en meerpartijenverhoudingen in het recht
 • Voorbij Nationale grenzen: de invloed van Europeanisering en globalisering van het recht
 • Veiligheid in een geïndividualiseerde netwerksamenleving
 • Verschuivingen in macht en bescherming: nieuwe rechtsvormers en rechtsbronnen
Zie voor meer informatie het Onderzoeksprogramma Recht in de geïndividualiseerde netwerksamenleving.

 

Projecten

 • 6 december 2019
  Piet Komduur
  Titel proefschrift: 'Achter twee ankers: interstatelijk vervoer over de binnenwateren'
  Promotor: prof. dr. J.W. Sap
  Co-promotor: prof. mr. J.G.J. Rinkes
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Zie persbericht
 • 6 september 2019
  Robin van Halderen
  Titel proefschrift: 'Taakgerelateerd ongeoorloofd handelen: een verkennend onderzoek binnen de Nederlandse politie'
  Promotores: prof. dr. E.W. Kolthoff en prof. dr. K. Lasthuizen (Victoria University)
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Zie persbericht
  Bekijk de video
 • 10 mei 2019
  Diana Marijnissen
  Titel proefschrift: 'Bedreigde wethouders: een onderzoek naar de aard en invloed van bedreigingen tegen lokale politici'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. dr. E.W. Kolthoff en prof. dr. L.W.J.C. Huberts (Vrije Universiteit Amsterdam)
  Zie persbericht.
 • 10 mei 2019
  Jacqueline Broese van Groenou
  Titel proefschrift: 'De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. dr. R.F.H. Mertens en prof. mr. A.L.H. Ernes
  Zie persbericht.
 • 23 november 2018
  Daniël Holthinrichs
  Titel proefschrift: 'Vrijheid verzekerd? Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en prof. mr. J.G.J. Rinkes
 • 8 juni 2018
  Jurjen Jansen
  Titel proefschrift: 'Do you bend or break? Preventing online banking fraud victimization through online resilience'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. W.Ph. Stol
  Co-promoter: dr. N. Kop (Politieacademie)
  Zie persbericht.
 • 6 juni 2018
  Sheila Adjiembaks
  Titel proefschrift: '(On)gemerkt bijzonder: levensverhalen van resisters en de betekenis van het uitblijven van een criminele carrière'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. E.W. Kolthoff
  Co-promotores: dr. B.O. Vogelvang (Van Montfoort) en dr. A.M. Sools (Universiteit Twente)
  Zie persbericht.
 • 23 maart 2018
  Mark Nelemans
  Titel proefschrift: 'Financiële regulering: de verhouding tussen interne governance en extern toezicht'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. J.G.J. Rinkes en prof. mr. A.L.H. Ernes
  Zie persbericht: Vertrouwen in bankwezen niet alleen een zaak van financieel toezichters.
  Bekijk de video.
 • 8 december 2017
  Imke Smulders
  Titel proefschrift: '#Politie: twittergebruik door wijkagenten & de veiligheidsbeleving van de burger'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. dr. E.W. Kolthoff en prof. dr. W.P.M.S. Spooren (Radboud Universiteit Nijmegen)
  Zie persbericht: Burgers beoordelen tweets van wijkagent als digitaal 'blauw op straat'.
  Bekijk de video
 • 1 september 2017
  Mechteld van der Vleuten
  Titel proefschrift: Gemengde complexen: een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. R.F.H. Mertens en prof. mr. A.L.H. Ernes
 • 7 oktober 2016
  Elina Swaneveld-Bakelaar
  Titel proefschrift: De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. M.M. van Rossum en prof. mr. J.G.J. Rinkes
 • 30 september 2016
  Eric Rutger Leukfeldt
  Titel proefschrift: 'Cybercriminal networks: origin, growth and criminal capabilities'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. J.G.J. Rinkes en prof. dr. W.P. Stol
  Co-promoter: dr. N. Kop (Politieacademie)
 • 23 september 2016
  Kees Engel
  Titel proefschrift: 'De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en prof. mr. J.G.J. Rinkes
 • 9 september 2016
  Sietske Dijkstra
  Titel proefschrift: 'De rechter als evenwichtskunstenaar: de vrijheid van de rechter om zijn persoonlijke meningen en overtuigingen te uiten'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. dr. H.C. G. Spoormans en prof. mr. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen
 • 2 september 2016
  Ria Slegers
  Titel proefschrift: 'Sociale markteconomie: basis voor een duurzame ontwikkeling van Europa?'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. J.W. Sap
 • 4 maart 2016
  Mandy de Bruijn
  Titel proefschrift: 'Armslag voor de strafrechter'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. mr. dr. E.F. Stamhuis